Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

logo of European Banking Authority

Přehled

 • Úloha: vytvořit jednotný rámec pro regulaci celého bankovního sektoru EU a dohled nad ním
 • Ředitel: José Manuel Campa 
 • Výkonný ředitel: François-Louis Michaud 
 • Rok zřízení: 2011
 • Počet zaměstnanců: 208
 • Sídlo: Paříž (Francie)
 • Internetové stránky:EBA

EBA je agentura EU, která se zabývá prováděním jednotného souboru pravidel, podle nichž probíhá regulace celého bankovnictví EU a dohled nad tímto sektorem. Cílem je vytvořit účinný, transparentní a stabilní jednotný trh s bankovními produkty v EU.

Náplň činnosti

 • poskytovat vstupní informace k tvorbě standardizovaného jednotného souboru pravidel pro bankovnictví 
 • centralizovaně zveřejňovat údaje v oblasti dohledu týkající se bank EU (v zájmu vyšší transparentnosti, tržní disciplíny a finanční stability v celé EU)
 • podporovat spolupráci mezi orgány členských států ohledně dohledu nad bankovními skupinami, které působí ve více zemích, a urovnávat spory mezi stranami z více zemí
 • podporovat transparentní, jednoduše fungující a spravedlivý evropský trh s finančními produkty a službami ve prospěch spotřebitelů s cílem chránit tyto spotřebitele a zajistit, aby s nimi bylo v celé EU spravedlivě zacházeno.

Pro koho znamená přínos

 • orgány EU
 • podnikatele a spotřebitele v bankovním sektoru
 • ekonomiku EU v širším smyslu

Viz také

Novinky a tiskové zprávy

Výroční zprávy

Právní předpisy a politika

Analýza rizik a data

Pro spotřebitele

Pracovní příležitosti

Kontakt

Jméno/Název
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Internetové stránky
https://www.eba.europa.eu/languages/home_cs/
E-mail
Telefonní číslo
+33 (0)1 86 52 70 00
Poštovní adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Francie
Sociální média