Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Áttekintés

 • Szerep: ellenőrzi, hogy az uniós pénzforrások beszedése és felhasználása során nem történt-e szabálytalanság, és segíti az uniós pénzgazdálkodás javítását
 • Elnök: Klaus-Heiner Lehne
 • Tagok: tagállamonként egy fő
 • Alapítás éve: 1977
 • Székhely: Luxembourg
 • Honlap: Európai Számvevőszék

Az Európai Unió független külső ellenőreként az Európai Számvevőszék gondoskodik az uniós adófizetők érdekeinek védelméről. A Számvevőszék nem rendelkezik jogi hatáskörökkel, de tevékenysége révén javítja az Európai Bizottság költségvetési gazdálkodását, és jelentések formájában számol be az EU pénzügyeiről.

Milyen feladatokat lát el az Európai Számvevőszék?

 • Ellenőrzi az EU bevételeit és kiadásait, hogy megállapítsa, szabályszerű-e az uniós források előteremtése és elköltése, megfelelően történik-e elszámolásuk, és költséghatékony-e a felhasználásuk.
 • Ellenőrzéseket végez az uniós pénzforrásokat kezelő személyek és szervezetek körében – ideértve azokat a helyszíni ellenőrzéseket is, melyeket az uniós intézményeknél (különösen a Bizottságnál), valamint az uniós tagállamokban, illetve az uniós támogatásban részesülő országokban folytat le.
 • Megállapításait és ajánlásait ún. ellenőrzési jelentésekben fogalmazza meg az Európai Bizottság és a tagállami kormányok számára.
 • Ha csalás, korrupció és más jogellenes tevékenység gyanúja merül fel, értesíti az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF).
 • Éves jelentést készít az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa számára. A Parlament a jelentés részletes áttekintését követően dönt arról, jóváhagyja-e az uniós költségvetés végrehajtását, melyért a Bizottság tartozik felelősséggel.
 • Szakvéleménnyel szolgál az uniós szakpolitikusoknak arról, hogyan lehet az uniós pénzgazdálkodást hatékonyabbá és a polgárok felé elszámoltathatóbbá tenni.

Az Európai Számvevőszék a fentieken túlmenően véleményezi az uniós pénzgazdálkodás szempontjából releváns előkészítő jogszabályokat, továbbá áttekintő, helyzetértékelő anyagokat, állásfoglalásokat és alkalmi kiadványokat tesz közzé az uniós államháztartással kapcsolatos témákban.

Ahhoz, hogy munkáját hatékonyan tudja végezni, a Számvevőszéknek függetlennek kell lennie az általa ellenőrzött intézményektől és szervektől. Ennek érdekében szabadon dönt arról, hogy:

 • mit ellenőriz,
 • hogyan hajtja végre az ellenőrzéseket, illetve
 • mikor és milyen formában teszi közzé megállapításait.

A Számvevőszék az általa végzett ellenőrző munka során kiemelt figyelmet szentel az Európai Bizottság tevékenységének, ugyanis ez az uniós intézmény felelős az EU költségvetésének végrehajtásáért. Ennek kapcsán a tagállami hatóságokkal is szorosan együttműködik, mert a Bizottság az uniós források oroszlánrészét (mintegy 80%-át) velük közösen kezeli.

Összetétel

A Számvevőszék tagjait a Tanács nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően. Megbízatásuk 6 évre szól és megújítható. A tagok hároméves időszakra elnököt választanak maguk közül. Az elnök mandátuma ugyancsak megújítható.

Hogyan végzi munkáját az Európai Számvevőszék?

A Számvevőszék háromféle ellenőrzést végez:

 • A pénzügyi ellenőrzés azt hivatott megállapítani, hogy a pénzügyi kimutatások pontos képet adnak-e a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi helyzetről, az eredményekről és a pénzforgalomról.
 • A szabályszerűségi ellenőrzés során azt vizsgálják, hogy a pénzügyi műveletek szabályszerűek-e.
 • A teljesítmény-ellenőrzés arra keresi a választ, hogy az uniós források felhasználása gazdaságos, költséghatékony és eredményes-e.

A Számvevőszéket kamaráknak nevezett ellenőrzési csoportok alkotják. A kamarák dolgozzák ki a Számvevőszék jelentéseit és véleményeit, melyek azután válnak hivatalossá, hogy az intézmény tagjai elfogadják őket.

Az Európai Számvevőszék és Ön

Az intézmény szakmai gyakorlati lehetőségeket biztosít az érdeklődők számára.

Ezenfelül a Számvevőszék kétévente díjpályázatot hirdet. A díj a közszféra ellenőrzése terén végzett kutatómunkát hivatott elismerésben részesíteni.

Kapcsolódó weboldalak

Európai Számvevőszék – Irányítás

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Az EU pénzügyi programozása és költségvetése 

Ellenőrzési módszertan

Ellenőrzési jelentések és vélemények

Látogatás a Számvevőszéknél

Álláslehetőségek

Kapcsolat

Európai Számvevőszék

Honlap
Telefonszám
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Postai cím
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxemburg
Közösségi média