Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Prezentare generală

 • Rol: verifică dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate corect și ajută la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE
 • Președinte: Klaus-Heiner Lehne
 • Membri: câte un reprezentant din fiecare țară a UE
 • Înființare: 1977
 • Sediu: Luxemburg
 • Site: Curtea Europeană de Conturi

În calitatea sa de auditor extern independent, Curtea Europeană de Conturi apără interesele contribuabililor din UE. Nu dispune de puteri juridice, dar are misiunea de a îmbunătăți gestionarea bugetului UE de către Comisia Europeană și de a raporta pe marginea situației financiare a Uniunii.

Ce face Curtea de Conturi?

 • Auditează veniturile și cheltuielile UE, pentru a verifica dacă fondurile au fost colectate și cheltuite corect, dacă au fost utilizate în așa fel încât să producă valoare adăugată și dacă au fost contabilizate corespunzător.
 • Verifică toate persoanele și organizațiile care gestionează fonduri UE, efectuând inclusiv controale la fața locului în instituțiile UE (în special în cadrul Comisiei Europene), în țările membre și în țările care primesc ajutor din partea UE.
 • Formulează constatări și recomandări în rapoartele de audit, destinate Comisiei Europene și guvernelor naționale.
 • Raportează suspiciuni de fraudă, corupție sau alte activități ilegale către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
 • Elaborează un raport anual pentru Parlamentul European și Consiliul UE, pe care Parlamentul îl examinează înainte de a decide dacă să aprobe sau nu modul în care Comisia gestionează bugetul UE.
 • Publică avizeformulate de experți, menite să ajute factorii politici să ia cele mai bune decizii pentru o utilizare cât mai eficientă și transparentă a fondurilor europene.

Publică, de asemenea, avize privind actele legislative pregătitoare care vor avea impact asupra gestiunii financiare a UE, precum și documente de poziție, analize și publicații pe teme legate de finanțele publice ale Uniunii.

Pentru a fi eficientă, Curtea trebuie să fie independentă față de instituțiile și organismele pe care le verifică. De aceea, este liberă să decidă:

 • ce auditează
 • cum auditează
 • cum și unde își prezintă constatările.

Activitatea de audit a Curții se concentrează mai ales asupra Comisiei Europene, principalul organism responsabil cu implementarea bugetului UE. Curtea colaborează îndeaproape și cu autoritățile naționale, deoarece Comisia gestionează majoritatea fondurilor UE (aproximativ 80 %) împreună cu acestea.

Componență

Membrii Curții sunt numiți de Consiliu, după consultarea Parlamentului, pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Membrii își aleg un președinte, pentru un mandat de 3 ani care, de asemenea, poate fi reînnoit.

Cum lucrează Curtea de Conturi?

Ea efectuează 3 tipuri de audit.

 • Audit financiar - examinează conturile pentru a verifica dacă acestea reflectă cu acuratețe situația financiară, rezultatele și fluxurile de numerar din exercițiul financiar încheiat.
 • Audit de conformitate - verifică dacă tranzacțiile financiare respectă regulile.
 • Audit al performanței - verifică dacă finanțarea UE își atinge obiectivele utilizând cât mai puțin resurse, într-un mod cât mai economic.

Curtea este constituită din grupuri de audit numite camere. Acestea pregătesc rapoarte și avize care sunt adoptate de membrii Curții, devenind astfel oficiale.

Curtea de Conturi și cetățenii

Curtea de Conturi organizează stagii.

De asemenea, o dată la doi ani, decernează un premiu pentru cercetare privind auditul în sectorul public. Nu ezitați să vă înscrieți!

Alte linkuri

Curtea de Conturi - Guvernanță

Anuar

Programare financiară și bugetul UE 

Metodologii de audit

Rapoarte de audit și avize

Vizitați Curtea de Conturi

Posturi vacante

Contact

Curtea Europeană de Conturi

Site
Număr de telefon
+352 4398 1
Număr de fax
+352 4393 42
Adresă poștală
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxemburg
Rețele sociale