Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Prezentare generală

 • Rol: verifică dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate corect și ajută la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE.
 • Președinte: Tony Murphy
 • Membri: câte un reprezentant din fiecare țară a UE
 • Înființare: 1977
 • Sediu: Luxemburg
 • SiteCurtea de Conturi a Uniunii Europene

În calitatea sa de auditor extern independent cu sediul la Luxemburg, Curtea de Conturi a Uniunii Europene (CCE) apără interesele contribuabililor din UE. Nu dispune de puteri juridice, dar are misiunea de a îmbunătăți gestionarea bugetului UE de către Comisia Europeană și de a raporta pe marginea situației financiare a Uniunii.

Ce face Curtea de Conturi?

 • auditează veniturile și cheltuielile UE, pentru a verifica dacă fondurile au fost colectate și cheltuite corect, dacă au fost utilizate în așa fel încât să producă valoare adăugată și dacă au fost contabilizate corespunzător
 • verifică persoanele și organizațiile care gestionează fonduri UE, efectuând inclusiv controale prin sondaj în instituțiile UE (în special în cadrul Comisiei Europene), în țările membre și în țările care primesc ajutor din partea UE
 • formulează constatări și recomandări în rapoartele de audit, destinate Comisiei Europene și guvernelor naționale
 • raportează suspiciuni de fraudă, corupție sau alte activități ilegale către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
 • elaborează un raport anual pentru Parlamentul European și Consiliul UE, pe care Parlamentul îl examinează înainte de a decide dacă să aprobe sau nu modul în care Comisia gestionează bugetul UE
 • publică avizele formulate de experții săi, menite să ajute factorii politici europeni să ia cele mai bune decizii pentru o utilizare cât mai eficientă și transparentă a fondurilor europene

Publică, de asemenea, avize privind actele legislative pregătitoare care vor avea impact asupra gestiunii financiare a UE, precum și documente de poziție, analize și publicații pe teme legate de finanțele publice ale Uniunii.

Pentru a fi eficientă, Curtea trebuie să fie independentă față de instituțiile și organismele pe care le verifică. De aceea, este liberă să decidă:

 • ce auditează
 • cum auditează
 • cum și unde își prezintă constatările

Activitatea de audit a Curții se concentrează mai ales asupra Comisiei Europene, principalul organism responsabil cu implementarea bugetului UE. Curtea colaborează îndeaproape și cu autoritățile naționale, deoarece Comisia gestionează majoritatea fondurilor UE (aproximativ 80 %) împreună cu acestea.

Componența

Membrii Curții sunt numiți de Consiliu, după consultarea Parlamentului, pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Membrii își aleg un președinte, pentru un mandat de 3 ani care, de asemenea, poate fi reînnoit.

Cum lucrează Curtea de Conturi?

Curtea efectuează 3 tipuri de audit:

 • Audit financiar – examinează conturile pentru a verifica dacă acestea reflectă cu acuratețe situația financiară, rezultatele și fluxurile de numerar din exercițiul financiar încheiat.
 • Audit de conformitate – verifică dacă tranzacțiile financiare respectă regulile.
 • Audit al performanței – verifică dacă fondurile UE își ating obiectivele utilizând cât mai puține resurse, într-un mod cât mai economic.

Curtea este constituită din grupuri de audit numite camere. Acestea pregătesc rapoarte și avize care sunt adoptate apoi de membrii Curții, devenind astfel oficiale.

CCE pentru dumneavoastră

Curtea de Conturi organizează stagii.

De asemenea, o dată la doi ani, decernează un premiu pentru cercetare în domeniul auditului în sectorul public. Nu ezitați să vă înscrieți!

Accesul la documente

Accesul la informații

Calendarul reuniunilor CCE

Informații suplimentare

Organizarea Curții de Conturi

Anuar

Programare financiară și bugetul UE

Metodologii de audit

Rapoarte de audit și avize

Biblioteca CCE

Vizitați Curtea de Conturi

Cariere

Contact

Nume
Curtea de Conturi a Uniunii Europene (CCE)
Site
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx
Număr de telefon
+352 4398 1
Număr de fax
+352 4393 42
Adresă poștală
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburg, Luxemburg
Rețele sociale