Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Přehled

 • Úloha: EIOPA funguje jako celoevropský orgán dohledu nad zaměstnaneckým penzijním pojištěním a pojišťovnictvím.
 • Předseda: Petra Hielkema
 • Výkonný ředitel: Fausto Parente
 • Členové: Zástupci národních orgánů pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
 • Rok zřízení: 2011
 • Počet zaměstnanců: 200
 • Sídlo: Frankfurt nad Mohanem (Německo)
 • Internetové stránky:Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

EIOPA je součástí evropského systému finančního dohledu.  Jedná se o nezávislý orgán, který poskytuje poradenství Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. 

Náplň činnosti

EIOPA:

 • pomáhá udržovat stabilitu finančního systému
 • zajišťuje transparentnost trhů a finančních produktů
 • pomáhá ochraňovat zájmy pojistníků, účastníků a beneficientů penzijních systémů. 

Evropský systém finančního dohledu zahrnuje:

 • evropské orgány dohledu
 • vnitrostátní orgány dohledu

Propojuje finanční dohled na systémové, neměnné úrovni. Každodenní dohled je tak v rukou vnitrostátních orgánů.

Pro koho znamená přínos

 • Pro spotřebitele:
  • větší transparentnost, jednoduchost, dostupnost a spravedlnost systémů důchodů a pojištění na celém vnitřním trhu
  • zástupci spotřebitelů mohou vyjádřit svá stanoviska v pracovních skupinách orgánu EIOPA.
 • Pro daná odvětví:
  • vysoce kvalitní, účinný a konzistentní dohled  nad pojišťovnami a zaměstnaneckými penzijními fondy
  • EIOPA napomáhá zjišťovat, vyhodnocovat, zmírňovat a řídit rizika a hrozby v oblasti finanční stability pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzijních fondů
  • zástupci odvětví mohou vyjádřit svá stanoviska v pracovních skupinách a skupinách zúčastněných stran orgánu EIOPA.

Viz také

Zpravodaj

Tiskové zprávy

Pracovní příležitosti

Kontakt

Jméno/Název
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Internetové stránky
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+49 (0) 69 95 11 19 20
Číslo faxu
+49 (0) 69 95 11 19 19
Poštovní adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Německo
Sociální média