Skip to main content
European Labour Authority

Översikt

 • Uppgift: Bidra till bättre samarbete mellan EU-länderna, samordna gemensamma inspektioner, göra analyser och riskbedömningar av arbetstagarnas rörlighet över gränserna och medla i tvister mellan EU-länder
 • Verkställande direktör: Cosmin Boiangiu  
 • Inrättad: 2019
 • Antal anställda: 144 (år 2024)
 • Webbplats:ELA

Verksamhet

Europeiska arbetsmyndigheten ska främja ett smidigt och effektivt arbete som bidrar till att lösa problem på de områden som omfattas av förordningen. Myndigheten ska

 • se till att EU:s regler om arbetskraftens rörlighet och samordning av social trygghet tillämpas på ett rättvist och verkningsfullt sätt
 • göra det lättare för allmänheten och näringslivet att utnyttja fördelarna med den inre marknaden
 • hjälpa nationella myndigheter att samarbeta så att reglerna tillämpas effektivt

Europeiska arbetsmyndigheten inrättades den 31 juli 2019 och väntas vara fullt operativ senast 2024.

Målgrupper

 • Privatpersoner
 • Företag
 • Europeiska, regionala och nationella organisationer

Kontakt

Namn
Europeisk arbetsmyndighet
Webbplats
https://ela.europa.eu/
Sociala medier