Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Logo of European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Prehľad

 • Funkcia: Poskytovať vecné, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o drogách a drogovej závislosti.
 • Riaditeľ: Alexis Goosdeel (Belgicko) (od 1. 1. 2016)
 • Rok založenia: 1993
 • Počet zamestnancov: 100
 • Sídlo: Lisabon (Portugalsko)
 • Webové sídlo:Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Centrum EMCDDA poskytuje EÚ a jej členským štátom vecné, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni o drogách a drogovej závislosti a následkoch, ktoré spôsobujú. Jeho cieľom je prinášať dôkazy smerodajné pri tvorbe politík a viesť iniciatívy na boj proti drogám.

Úlohy

Centrum EMCDDA:

 • sleduje drogovú problematiku v Európe (vrátane nových trendov)
 • monitoruje riešenia problémov v súvislosti s drogami
 • poskytuje informácie o najlepších postupoch v členských štátoch EÚ a nabáda na ich spoločné používanie
 • posudzuje riziká nových psychoaktívnych látok
 • prevádzkuje systém včasného varovania v súvislosti s týmito látkami
 • vyvíja nástroje a prostriedky, ktoré členským štátom uľahčia monitorovanie a hodnotenie ich národných politík a Komisii monitorovanie a hodnotenie politík Európskej únie.

Kto má z činnosti osoh

 • tvorcovia politík vrátane vnútroštátnych orgánov a zástupcov inštitúcií EÚ
 • vedeckí a výskumní pracovníci
 • medzinárodné organizácie
 • odborníci z praxe
 • verejnosť

S cieľom zachovania politickej relevantnosti EMCDDA upúšťa od niekdajšieho modelu orientovaného na informácie a prechádza na model zameraný na služby prinášajúci analýzy prispôsobené potrebám orgánov, ktorým poskytuje poradenstvo.

Klikni tiež na...

O centre EMCDDA

Aktuality

Podujatia

Publikácie

Činnosť

Témy A – Z

Kontakt

Meno/Názov
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Webové sídlo
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+351 21 121 02 00
Faxové číslo
+351 21 121 03 80
Poštová adresa
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugalsko
Sociálne médiá