Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Oversigt

  • Rolle: Definerer EU's generelle politiske linjer og prioriteter
  • Medlemmer: EU-landenes stats- og regeringschefer, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen
  • Formand: Charles Michel
  • Oprettet i: 1974 (uformelt forum), 1992 (formel status), 2009 (officiel EU-institution)
  • Placering: Bruxelles (Belgien)
  • Website:Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd samler EU's ledere for at fastsætte den politiske dagsorden for EU. Det er det højeste niveau af det politiske samarbejde mellem EU-landene.

Det Europæiske Råd er en af EU's 7 officielle institutioner og består af (normalt kvartalsmæssige) topmøder mellem EU's ledere under ledelse af en fast formand.

Hvad laver Det Europæiske Råd?

  • Det fastlægger EU's overordnede politiske linjer og prioriteter – men vedtager ikke love
  • Det beskæftiger sig med komplekse eller følsomme emner, som ikke kan behandles på et lavere niveau af det mellemstatslige samarbejde
  • Det fastlægger EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, under hensyntagen til EU's strategiske interesser og de forsvarsmæssige konsekvenser
  • Det indstiller og vælger kandidater til visse højt profilerede EU-stillinger i bl.a. ECB og Kommissionen

For hvert anliggende kan Det Europæiske Råd:

Sammensætning

Det Europæiske Råd består af alle EU-landenes stats- eller regeringschefer, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen .

Det indkaldes og ledes af formanden, som vælges af Det Europæiske Råd selv for en periode på to et halvt år, som kan fornyes én gang. Formanden repræsenterer bl.a. EU over for omverdenen.

Hvordan arbejder Det Europæiske Råd?

Det mødes normalt 4 gange om året – men formanden kan indkalde til yderligere møder for at behandle hastespørgsmål.

Det træffer generelt afgørelse ved konsensus – men i nogle tilfælde ved enstemmighed eller kvalificeret flertal. Det er kun stats- og regeringscheferne, der kan stemme.

Det Europæiske Råd og dig

Du kan få svar på generelle spørgsmål om Det Europæiske Råds arbejde hos Det Europæiske Råds informationstjeneste.

Se også

Besøg Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råds møder

Det Europæiske Råds historie

Kontakt

Det Europæiske Råd

Websted
Telefonnummer
+32 2 281 61 11
Faxnummer
+32 2 281 69 34
Postadresse
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociale medier