Skip to main content
Służba międzyinstytucjonalna UEEUSA

Europejska Szkoła Administracji

Logo of European School of Administration

Informacje ogólne

 • Zadania: Europejskiej Szkoły Administracji zapewnia wysokiej jakości szkolenia zaspokajające potrzeby wszystkich instytucji UE i ich pracowników.
 • Dyrektor (p.o.): Christiane Keutgens
 • Rok powstania: 2005
 • Liczba pracowników: 20
 • Siedziba: Bruksela i Luksemburg
 • Strona internetowaEuropejska Szkoła Administracji 

Zakres działalności

Europejska Szkoła Administracji organizuje szkolenia dla pracowników instytucji unijnych. Oferta edukacyjna:

 • Szkolenia w zakresie zarządzania i zdolności przywódczych
 • Szkolenia dla nowych pracowników
 • Certyfikacja: program szkoleń dla pracowników kategorii asystentów, w których zatrudniająca ich instytucja widzi potencjał przejścia do kategorii administratorów
 • Warsztaty z zakresu umiejętności kluczowych, warsztaty psychologiczne
 • Program Erasmus dla administracji publicznej: krótkie wizyty studyjne dla nowo zatrudnionych pracowników krajowej administracji publicznej z krajów UE, którzy odpowiadają za sprawy europejskie
 • DISPA: sieć, w której uczestniczą dyrektorzy instytutów i szkół administracji publicznej w państwach członkowskich oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Instytucje UE reprezentują Europejska Szkoła Administracji oraz Dział ds. Kształcenia i Rozwoju Komisji Europejskiej. Celem tej sieci jest wspieranie współpracy i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie szkolenia urzędników państwowych.

Dla kogo? 

Pracownicy instytucji i agencji UE korzystają z oferty edukacyjnej, co umożliwia im rozwój zawodowy, zdobywanie nowych umiejętności, a co za tym idzie, wykorzystywanie w pełni swojego potencjału. 

Więcej informacji

Europejski Urząd Doboru Kadr

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Szkoła Administracji
Strona internetowa
https://europa.eu/eas/index_en.htm
E-mail
Tel.
+ 32 (0)2 29 68 323
Adres pocztowy
Europejska Szkoła Administracji, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bruksela, Belgia
Biuro
Fischer building, 135 Rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg
Media społecznościowe