Skip to main content
ELi ühisettevõte

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Ülevaade

 • Ülesanded: Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte on avaliku ja erasektori partnerlus, mis haldab teadusuuringute ja innovatsiooni programmi, mille eesmärk on tugevdada ELi strateegilist sõltumatust elektroonikakomponentide ja -süsteemide sektoris.
 • Direktor: Bert De Colvenaer
 • Liikmed või partnerid:
  • EL, mida esindab komisjon;
  • järgmised osalevad riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi ja Ungari;
  • järgmised tööstusühendused: EPoSS, AENEAS ja INSIDE, mis esindavad mikro- ja nanoelektroonika, arukate integreeritud komponentide ning manussüsteemide / küberfüüsikaliste süsteemide sektoreid.
 • Asutatud: 2021
 • Töötajate arv: 31
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte

Tegevus

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte rahastab projekte, mis tagavad selle, ELil on vajalikud teadmised progressi võimaldava tehnoloogia alal, et olla maailma digimajanduses konkurentsivõimeline liider. See hõlmab Euroopa ühiskonna jaoks ülioluliste täiustatud pooljuhtide ja rakenduste väljatöötamist, mis aitaksid kaasa ELi digistrateegia ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele. Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõtte rahastatud projektid pakuvad arukaid lahendusi järgmistes valdkondades:

 • liikuvus;
 • tervishoiuteenused;
 • keskkond;
 • energeetika;
 • digiühiskond;
 • tootmine.

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõtte eesmärgid on järgmised:

 • tugevdada ELi strateegilist sõltumatust elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas;
 • saavutada ELi teaduslik tipptase ja innovatsioonialane juhtpositsioon uute komponentide ja süsteemitehnoloogiate valdkonnas;
 • tagada, et komponendi- ja süsteemitehnoloogia aitab lahendada Euroopa sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme;
 • toetada teadus- ja arendustegevust, et luua Euroopas strateegilistes rakendusvaldkondades projekteerimis- ja tootmissuutlikkus;
 • luua suuri ja väikeseid projekte hõlmav tasakaalus portfell, millega toetatakse teadusuuringutes käsitletava tehnoloogia kiiret rakendamist tööstuses;
 • edendada kogu liitu hõlmavat dünaamilist ökosüsteemi, mis põhineb digitaalsetel väärtusahelatel ja on uutele tulijatele hõlpsamini kättesaadav;
 • toetada teadus- ja arendustegevust, et tõhustada komponenditehnoloogiat, mis tagab Euroopa elutähtsate taristute ja sektorite turvalisuse, usaldusväärsuse ja energiatõhususe;
 • soodustada riiklike vahendite kasutuselevõttu ning tagada elektroonikakomponente ja -süsteeme puudutavate ELi ja riiklike teadus- ja innovatsiooniprogrammide koordineerimine;
 • tagada kooskõla Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõtte teadusuuringute ja innovatsiooni strateegilise kava ja ELi poliitika vahel. 

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte rahastab igal aastal projekte avatud ja konkurentsipõhiste projektikonkursside kaudu.
 

Kes saab kasu?

Kõik ettevõtjad või teadusorganisatsioonid ELis või muudes programmiga „Euroopa horisont“ ühinenud riikides saavad projektides osaleda.

Muudes riikides asuvad ettevõtted ja organisatsioonid saavad osaleda teatavatel tingimustel
 

Lisateave

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõtte töö põhineb varasema eduka ühisettevõtte ECSEL programmil. Järgmised dokumendid sisaldavad teavet selle programmi kohta.

Projektiraamat (näited varasematest projektidest):

Euroopa digiülemineku hoogustamine (raamat) 

Innovatsiooni lainel (koos teiste ühisettevõtetega)

Nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõtted (sh Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte) programmi „Euroopa horisont“ raames

Määrus, millega luuakse programm „Euroopa horisont“

Ühisettevõtte ECSEL 2020. aasta tegevusaruanne
 

Kontaktandmed

Nimi
Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte
Veebisait
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
00 32 2 221 81 02
Faksinumber
00 32 2 221 81 12
Postiaadress
Hoone White Atrium, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia