Skip to main content
Decentraliserad byrå

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Single Resolution Board

Översikt

 • Uppgift: Se till att krisdrabbade banker rekonstrueras och avvecklas på ett korrekt sätt med minsta möjliga påverkan på realekonomin och de offentliga finanserna i berörda EU-länder och övriga länder
 • Ordförande: Elke König
 • Partner: Europaparlamentet, EU-kommissionen, Europeiska centralbanken, Europeiska bankmyndigheten och nationella resolutionsmyndigheter
 • Inrättad: Januari 2015
 • Antal anställda: Byrån är fortfarande under uppbyggnad (Målet är högst 300 anställda till början av 2017)
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Gemensamma resolutionsnämnden

Gemensamma resolutionsnämnden är den nya bankunionens myndighet med uppgift att rekonstruera krisdrabbade banker. Den är en viktig del av bankunionen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Nämnden ska se till att krisdrabbade banker rekonstrueras och avvecklas på ett korrekt sätt med minsta möjliga påverkan på realekonomin och de offentliga finanserna i berörda EU-länder och övriga länder.

Verksamhet

Huvuduppgifterna är följande:

 • Fastställa standardiserade regler och förfaranden för att rekonstruera finansinstitut.
 • Fatta beslut om rekonstruktion inom bankunionen enligt ett standardförfarande för att bibehålla marknadens förtroende.
 • Fastställa trovärdiga och genomförbara arrangemang för rekonstruktion och avveckling.
 • Få bort hinder för rekonstruktion för att bidra till ett säkrare banksystem i Europa.
 • Minimera rekonstruktionskostnaderna och undvika värdeförstörelse om det inte behövs för att uppnå rekonstruktionsmålen.
 • Gagna skattebetalare, banker och insättare.
 • Främja finansiell och ekonomisk stabilitet i hela EU.

Målgrupper

Resolutionsnämnden kommer att kunna agera snabbt för att på ett lämpligt och proportionerligt sätt rekonstruera och avveckla banker i euroländerna. Målet är att undvika framtida räddningsinsatser och lägga ansvaret för rekonstruktion och avveckling på bankerna, så att kostnaden för skattebetalarna och realekonomin blir så låg som möjligt.

Se också

Lediga jobb

Bankunionen  

Gemensamma resolutionsmekanismen  

Kontakt

Namn
Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)
Webbplats
http://srb.europa.eu/
Postadress
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgien
Sociala medier