Glavni sadržaj

Pretraživanje institucija i tijela EU-a

Filtriranje

Pretraživanje institucija i tijela EU-a (6)

RSS
Rezultati 1 do 6
Vrsta organizacije EU-a
European Commission - Logo
  • Izvršna agencija

Ova izvršna agencija Komisije upravlja programima EU-a kojima se malim poduzećima pomaže da budu konkurentni te programima za istraživanje, zaštitu okoliša, energiju i ribarsku industriju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
European Commission - Logo
  • Izvršna agencija

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) upravlja programima Europske komisije koji doprinose dekarbonizaciji i održivom razvoju.

Internetska stranica
https://cinea.ec.europa.eu
E-adresa
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
Europska komisija, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
European Commission - Logo
  • Izvršna agencija

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) upravlja financijskim sredstvima namijenjenima obrazovanju, kulturi, audiovizualnoj djelatnosti, sportu, građanstvu i volontiranju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
European Commission - Logo
  • Izvršna agencija

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća upravlja programima EU-a za istraživanje.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
European Commission - Logo
  • Izvršna agencija

Izvršna agencija za istraživanje tijelo je za financiranje istraživanja i inovacija. Ona upravlja bespovratnim sredstvima EU-a za istraživanje.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
European Commission - Logo
  • Izvršna agencija

Rad Izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA) usmjeren je na ambiciju Europske komisije da pomogne u obnovi Europe nakon pandemije bolesti COVID-19 tako da postane zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija