Направо към основното съдържание

Търсене на всички институции и органи на ЕС

Филтриране по

Търсене на всички институции и органи на ЕС (6)

RSS
Показване на резултати от 1 до 6
Вид организация на ЕС
  • Изпълнителна агенция

Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Изпълнителната агенция за научни изследвания е финансиращ орган за научни изследвания и иновации. Тя управлява безвъзмездни средства за научни изследвания от ЕС.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
  • Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA)

Тази изпълнителна агенция на Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, енергетиката и рибарството.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
  • Изпълнителна агенция

CINEA

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) управлява програми на Европейската комисия, които допринасят за декарбонизацията и устойчивия растеж.

Уебсайт
https://cinea.ec.europa.eu
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
  • Изпълнителна агенция

EACEA

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) управлява финансирането за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
  • Изпълнителна агенция

ERCEA

Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет управлява научноизследователските програми на ЕС.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
  • Изпълнителна агенция

HaDEA

Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) работи за осъществяване на амбицията на Европейската комисия да се подпомогне възстановяването след COVID-19 на една Европа, която ще бъде по-екологосъобразна, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре подготвена за настоящите и бъдещите предизвикателства.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия