Skip to main content

Overzicht

Hoofdstad: Wenen

Officiële EU-talen: Duits

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1995

Munteenheid: euro. Lid van de Eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 1 december 1997

CijfersOppervlaktebevolkingbruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Oostenrijk is een federale parlementaire republiek met een hoofd van de regering (de kanselier) en een staatshoofd (de president). Het land bestaat uit 9 deelstaten (Bundesländer). Zowel de regionale als de federale overheden oefenen de uitvoerende macht uit. Het federaal parlement bestaat uit twee kamers: De Nationalrat (lagerhuis), die rechtstreeks wordt verkozen, en de Bundesrat (hogerhuis), verkozen door de regionale parlementen.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Oostenrijkse economie waren in 2020 industrie (21,4%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,4%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (18,6%).

De handel met andere EU-landen is goed voor 69% van de uitvoer (Duitsland 30%, Italië 6% en Frankrijk 4%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU zijn de VS (6%) en Zwitserland (5%).

77 % van de invoer in Oostenrijk kwam uit EU-landen (Duitsland 41%, Italië 6% en Tsjechië en Nederland 4%). 5% was afkomstig uit Zwitserland en 4 % uit China.

Oostenrijk in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 18 Oostenrijkse leden. Ontdek wie deze EP-leden zijn.

Bureau van het Europees Parlement in Oostenrijk

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Oostenrijkse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Oostenrijk:

juli-december 1998 | januari-juni 2006 | juli-december 2018 |

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Oostenrijk heeft Johannes Hahn aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor Begroting en Administratie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Oostenrijk

Europees Economisch en Sociaal Comité

Oostenrijk heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Oostenrijk heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Oostenrijk houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Oostenrijkse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Oostenrijk?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Oostenrijk

Het geld dat Oostenrijk bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Oostenrijk