Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Wien

Officiellt EU-språk: Tyska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1995

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 1 december 1997

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Österrike är en federal parlamentarisk republik med en regeringschef – förbundskanslern – och en statschef – förbundspresidenten. Landet består av nio delstater (länder). Den verkställande makten utövas både av delstatsregeringarna och den federala regeringen. Det federala parlamentet består av två kammare, nationalrådet (Nationalrat) – som väljs direkt – och förbundsrådet (Bundesrat) – som väljs av delstatsparlamenten.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (21,4 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,6 %).

Handeln inom EU står för 69 % av Österrikes export (Tyskland 30 %, Italien 6 % och Frankrike 4 %), medan 6 % går till USA och 5 % till Schweiz.

Av importen kommer 77 % från EU-länderna (Tyskland 41 %, Italien 6 % samt Tjeckien och Nederländerna 4 %), medan 6 % kommer från Schweiz och 4 % från Kina.

Österrike i EU

Europaparlamentet

Österrike har 18 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Österrike

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Österrikes regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Österrikes ordförandeskap:

Juli–december 1998 | Januari–juni 2006 | Juli–december 2018

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Österrikes ledamot i Europeiska kommissionen är Johannes Hahn, som ansvarar för budget och administration.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Österrike

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Österrike har tolv ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Österrike har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Österrike för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Österrikes ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Österrike med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Österrike

Österrikes bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Österrike