Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Sofia

Viralliset EU-kielet: bulgaria

EU:n jäsenmaa: 1.1.2007 alkaen

Rahayksikkö: Bulgarian lev (BGN); Bulgaria on sitoutunut ottamaan euron käyttöön, kun se täyttää tarvittavat edellytykset.

Schengen: Bulgaria on liittymässä Schengen-alueeseen.

TilastotietoaMaantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Bulgaria on parlamentaarinen tasavalta. Ensisijaista toimeenpanovaltaa käyttää hallituksen päämiehenä toimiva pääministeri. Valtionpäämiehenä toimii presidentti, jolla on edustuksellista valtaa sekä rajoitettu veto-oikeus. Bulgaria on keskitettyyn järjestelmään perustuva yhtenäisvaltio. Se koostuu 27 alueesta, joiden lisäksi pääkaupunkiseutu muodostaa oman alueensa (Sofia-Grad). Hallitus nimittää aluejohtajat.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Bulgarian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (21,4 %), teollisuus (20,4 %) sekä julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (16,7 %).

Bulgarian viennistä 66 % on EU:n sisäistä (Saksa 16 %, Romania 9 % ja Italia 7 %); 6 % viennistä suuntautuu Turkkiin ja 3 % Kiinaan.

Tuonnista puolestaan 61 % tulee muista EU-maista (Saksa 12 %, Italia 8 % ja Romania 7 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Turkki (7 %) ja Venäjä (6 %).

Bulgaria EU:ssa

Euroopan parlamentti

Bulgarialla on 17 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Bulgarian-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Bulgarian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Bulgarian puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2018

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Bulgariasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Mariya Gabriel, jonka vastuualueina ovat innovointi, tutkimus, kulttuuri, koulutus ja nuorisoasiat.

Euroopan komission Bulgarian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Bulgarialla on 12 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Bulgarialla on 12 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Bulgaria pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Bulgaria maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Bulgariassa

Bulgarian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Bulgariassa)