Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Zagreb

Officiële EU-talen: Kroatisch

EU-lidstaat: sinds 1 juli 2013

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2023.

Schengen: lid van het Schengengebied sinds 1 januari 2023.

Cijfers: oppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Kroatië is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de minister-president) en een staatshoofd (de president), die de uitvoerende macht en de staat in binnen- en buitenland vertegenwoordigen. De staatsinrichting is gebaseerd op een scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Het parlement heeft wetgevende macht en controleert de uitvoerende macht. De leden van het parlement worden verkozen voor een termijn van vier jaar.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Kroatische economie waren in 2020 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,1%), industrie (19,2%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (18,1%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 67% van de uitvoer (Duitsland 13%, Italië 12% en Slovenië 10%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren Bosnië en Herzegovina (9%) en Servië (5%).

77% van de invoer in Kroatië kwam uit EU-landen (Duitsland 15%, Italië 12% en Slovenië 11%). 5% was afkomstig uit China en 3% uit Bosnië en Herzegovina.

Kroatië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 12 Kroatische leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Kroatië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Kroatische regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Kroatië:

januari-juni 2020

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Kroatië heeft Dubravka Šuica aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is vicevoorzitter voor Democratie en Demografie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Kroatië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Kroatië heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Kroatië heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Kroatië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Kroatische “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Kroatië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Kroatië 

Lees meer over EU-steun voor Kroatië