Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Zagreb

Uradni jezik(i) EU: hrvaščina

Država članica EU: od 1. julija 2013

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2023

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 1. januarja 2023

Številčni podatki: površinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Hrvaška je parlamentarna republika. Predsednik vlade in predsednik države predstavljata izvršilno oblast ter državo doma in v svetu. Oblast se deli na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. Parlament ima zakonodajno oblast in nadzoruje delo izvršilne oblasti. Poslance volijo vsake štiri leta.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Hrvaške leta 2020 so bili trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,1 %), industrija (19,2 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,1 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 67 % celotnega hrvaškega izvoza (Nemčija 13 %, Italija 12 % in Slovenija 10 %), zunaj EU znaša izvoz v Bosno in Hercegovino 9 % in Srbijo 5 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 77 % (Nemčija 15 %, Italija 12 %, Slovenija 11 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 5 % in Bosne in Hercegovine 3 %.

Hrvaška v EU

Evropski parlament

Iz Hrvaške prihaja 12 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o hrvaških poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Hrvaškem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki hrvaške vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Hrvaško predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2020

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Hrvaška, je Dubravka Šuica. Je podpredsednica, pristojna za demokracijo in demografijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Hrvaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Hrvaška ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Hrvaška ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 9 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Hrvaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega hrvaškega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se hrvaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Hrvaška prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Hrvaškem, ki jih financira EU 

Več o Hrvaški – prejemnici sredstev EU.