Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Zagreb

Uradni jezik(i) EU: hrvaščina

Država članica EU: 1. julija 2013

Valuta: hrvaška kuna (HRK). Hrvaška se je zavezala, da bo prevzela evro, ko bo izpolnila zahtevane pogoje.

Schengensko območje: Ne, Hrvaška ni članica schengenskega območja.

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Hrvaška je parlamentarna republika. Predsednik vlade in predsednik države predstavljata izvršilno oblast ter državo doma in v svetu. Oblast se deli na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. Parlament ima zakonodajno oblast in nadzoruje delo izvršilne oblasti. Poslance volijo vsake štiri leta.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Hrvaške leta 2018 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (23,1 %), industrija (20,4 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 68 % celotnega hrvaškega izvoza (Italija 14 %, Nemčija 13 % in Slovenija 11 %), zunaj EU je znašal izvoz v Bosno in Hercegovino 9 % in Srbijo 4 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 78 % (Nemčija 15 %, Italija 13 %, Slovenija 11 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Bosne in Hercegovine ter Kitajske skupaj 3 %.

Hrvaška v EU

Evropski parlament

Iz Hrvaške prihaja 12 poslancev Evropskega parlamenta: več o hrvaških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Hrvaškem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki hrvaške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Hrvaško predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2020

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Hrvaške je Neven Mimica, ki je pristojen za mednarodno sodelovanje in razvoj.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Hrvaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Hrvaška ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Hrvaška ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Hrvaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega hrvaškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se hrvaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Hrvaška prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

  • Podatki za Hrvaško za leto 2018
  • Skupaj finančna sredstva EU za Hrvaško: 1,120 milijarde evrov
    (2,22 % hrvaškega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 0,451 milijarde evrov
    (0,89 % hrvaškega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Hrvaškem, ki jih financira EU 

Več o Hrvaški – prejemnici sredstev EU.