Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Pääkaupunki: Helsinki

Viralliset EU-kielet: suomi, ruotsi

EU:n jäsenmaa: 1.1.1995 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 25.3.2001 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Suomi on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. Valtion keskushallinto painottuu pääkaupunkiin Helsinkiin. Maassa on 309 kuntaa, ja se on jaettu 19 maakuntaan ja 70 seutukuntaan. Ahvenanmaa on maakunnista pienin ja samalla ainoa, jolla on itsehallinto. Lapin maakuntaan kuuluu myös saamelaisalue, jossa asuu noin puolet Suomen saamelaisista. Saamelaiset ovat suomalais-ugrilainen alkuperäiskansa.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Suomen talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 teollisuus (20,3 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (20,6 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (14,0 %).

Suomen viennistä 55 % on EU:n sisäistä (Saksa 14 %, Ruotsi 10 % ja Alankomaat 7 %); 9 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 5 % Kiinaan.

Tuonnista puolestaan 72 % tulee muista EU-maista (Saksa ja Ruotsi kumpikin 17 % ja Alankomaat 9 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Venäjä (10 %) ja Kiina (4 %).

Suomi EU:ssa

Euroopan parlamentti

Suomella on 14 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Suomen hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Suomen puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 1999 | heinäkuu–joulukuu 2006 | heinäkuu–joulukuu 2019

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Suomesta Euroopan komission jäseneksi on valittu Jutta Urpilainen, jonka vastuualueena ovat kansainväliset kumppanuudet.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Suomella on 9 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.https://data.ec.europa.eu/ewp/b1c61f24-7e9d-4865-bcbe-418afbc01c87

Euroopan alueiden komitea

Suomella on 9 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Suomi pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Suomi maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Suomessa

Suomen EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Suomessa)