Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Dublin

Officiële EU-talen: Iers en Engels

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1973

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: Ierland heeft ervoor gekozen geen lid te zijn van het Schengengebied.

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKShttps://data.ec.europa.eu/ewp/3ff0476e-6735-41ef-9e24-70ff77a06c3bhttps…

Staatsbestel

Ierland is een parlementaire republiek die bestaat uit 26 districten. De regeringsleider (de premier) wordt benoemd na voordracht door de voorzitter van het Lagerhuis (Dail) en heeft uitvoerende macht. Het staatshoofd is de president, die vooral een ceremoniële functie heeft. Het parlement heeft twee kamers (de Seanad en de Dail: Hogerhuis en Lagerhuis).

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Ierse economie waren in 2020 industrie (38,3%), informatie en communicatie (17,4%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (10,5%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 41% van de uitvoer (België en Duitsland elk 11%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de Verenigde Staten (30%) en het Verenigd Koninkrijk (9%).

38% van de invoer in Ierland kwam uit EU-landen (Frankrijk 11% en Duitsland 9%). 27% was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en 4% uit de Verenigde Staten.

Ierland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 13 Ierse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Ierland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Ierse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Ierland:

januari-juni 1975 | juli-december 1979 | juli-december 1984 | januari-juni 1990 | juli-december 1996 | januari-juni 2004 | januari-juni 2013

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Ierland heeft Mairead McGuinness aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Ierland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Ierland heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Ierland heeft 8 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Ierland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Ierse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Ierland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Ierland

Het geld dat Ierland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Ierland