Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Dublin

Uradni jezik(i) EU: irščina, angleščina

Država članica EU: od 1. januarja 1973

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: Irska je s pogajanji dosegla klavzulo o izvzetju iz schengenskega območja.

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Irska je parlamentarna republika, sestavlja jo 26 grofij. Predsednik vlade, imenuje ga predsednik republike na predlog spodnjega doma (Dail), ima izvršilne pristojnosti. Predsednik države ima večinoma reprezentativno vlogo. Parlament je dvodomen (zgornji in spodnji dom).

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Irske leta 2020 so bili industrija (38,3 %), informacijske in komunikacijske storitve (17,4 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (10,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 41 % celotnega irskega izvoza (Belgija in Nemčija 11 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 30 % in v Združeno kraljestvo 9 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 38 % (Francija 11 % in Nemčija 9 %), zunaj EU znaša uvoz iz Združenega kraljestva 27 % in ZDA 13 %.

Irska v EU

Evropski parlament

Iz Irske prihaja 13 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o irskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Irskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki irske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Irsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 1975 | julij–december 1979 | julij–december 1984 | januar–junij 1990 | julij–december 1996 | januar–junij 2004 | januar–junij 2013

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Irska, je Mairead McGuinness. Pristojna je za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Irskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Irska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru9 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Irska ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 8 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Irske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega irskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se irski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Irska prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Irskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Irska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Irski – prejemnici sredstev EU.