Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Dublin

Officiella EU-språk: Iriska och engelska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1973

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Irland har förhandlat fram ett undantag och står utanför Schengenområdet

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Irland är en parlamentarisk republik bestående av 26 grevskap. Regeringschefen – premiärministern – utses av presidenten efter att ha nominerats av deputeradekammaren (Dail) och har den verkställande makten. Statschefen – presidenten – har i huvudsak representationsuppgifter. Parlamentet består av två kammare (senaten och deputeradekammaren).

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (38,3 %), information och kommunikation (17,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (10,5 %).

Handeln inom EU står för 41 % av Irlands export (Belgien och Tyskland 11 % vardera), medan 30 % går till USA och 9 % till Storbritannien.

Av importen kommer 38 % från EU-länderna (Frankrike 11 % och Tyskland 9 %), medan 27 % kommer från Storbritannien och 13 % från USA.

Irland i EU

Europaparlamentet

Irland har 13 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Irland

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Irlands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Irlands ordförandeskap:

Januari–juni 1975 | Juli–december 1979 | Juli–december 1984 | Januari–juni 1990 | Juli–december 1996 | Januari–juni 2004 | Januari–juni 2013

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Irlands ledamot i Europeiska kommissionen är Mairead McGuinness, som ansvarar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens representation i Irland

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Irland har nio ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Irland har 8 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Irland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Irlands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Irland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Irland

Irlands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Irland