Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Rooma

Viralliset EU-kielet: italia

EU:n jäsenmaa: 1.1.1958 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 26.10.1997 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Italia on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. Presidentti nimittää pääministerin. Parlamentti on kaksikamarinen, ja siihen kuuluu senaatti ja alahuone. Maa on jaettu 20 alueeseen. Niistä viidellä on erityinen itsehallintoasema, ja ne voivat säätää tiettyjä paikallisia asioita koskevia lakeja.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Italian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (20,1 %), teollisuus (19,5 %) sekä julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,5 %).

Italian viennistä 51 % on EU:n sisäistä (Saksa 13 % ja Ranska 10 %); 10 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 6 % Sveitsiin.

Tuonnista puolestaan 58 % tulee muista EU-maista (Saksa 16 %, Ranska 8 % ja Alankomaat 6 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (9 %) ja Yhdysvallat (4 %).

Italia EU:ssa

Euroopan parlamentti

Italialla on 76 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Italian-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Italian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Italian puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 1959 | heinäkuu–joulukuu 1962 | heinäkuu–joulukuu 1965 | heinäkuu–joulukuu 1968 | heinäkuu–joulukuu 1971 | heinäkuu–joulukuu 1975 | tammikuu–kesäkuu 1980 | tammikuu–kesäkuu 1985 | heinäkuu–joulukuu 1990 | tammikuu–kesäkuu 1996 | heinäkuu–joulukuu 2003 | heinäkuu–joulukuu 2014

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Italiasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Paolo Gentiloni, jonka vastuualueena ovat talousasiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Italian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Italialla on 24 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Italialla on 23 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Italia pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Italia maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Italiassa

Italian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Italiassa)