Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Liuksemburgas

Oficialiosios ES kalbos: prancūzų, vokiečių

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė yra parlamentinė konstitucinė monarchija (didžioji hercogystė), jos vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – didysis hercogas, turintis tik formalias teises. Vykdomosios valdžios galios suteiktos vyriausybei. Kas 5 metus vyksta visuotiniai rinkimai. Per juos į vienų rūmų įstatymų leidžiamąją instituciją – Deputatų Rūmus – renkama 60 narių. Šalis suskirstyta į 4 rinkiminius regionus, 12 administracinių kantonų ir 105 komunas. 12 iš šių komunų turi miesto statusą, didžiausia jų – Liuksemburgo miestas. Liuksemburgo miestas, kaip ir Briuselis bei Strasbūras, yra viena iš Europos Sąjungos institucijų trijų oficialių buveinių. Liuksemburge yra trys oficialiosios kalbos: prancūzų, vokiečių ir liuksemburgiečių. Pirmosios dvi yra oficialiosios ES kalbos.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Liuksemburgo ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo finansinė ir draudimo veikla (25,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (14,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (17,5 %).

ES vidaus prekyba sudaro 80 % Liuksemburgo eksporto (į Vokietiją – 28 %, į Prancūziją – 16 %, į Belgiją – 12 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas ir Jungtinę Karalystę (po 3 %).

89 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Belgijos – 34 %, iš Vokietijos – 27 %, iš Prancūzijos – 11 %), o iš ES nepriklausančių šalių 3 % importo atvežama iš Jungtinių Valstijų ir 2 % iš Japonijos.

Liuksemburgas Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Liuksemburgui atstovauja 6 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Liuksemburge

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Liuksemburgo Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Liuksemburgo pirmininkavimo Tarybai datos:

1960 m. sausio–birželio mėn. | 1963 m. sausio–birželio mėn. | 1966 m. sausio–birželio mėn. | 1969 m. sausio–birželio mėn. | 1972 m. sausio–birželio mėn. | 1976 m. sausio–birželio mėn. | 1980 m. liepos–gruodžio mėn. | 1985 m. liepos–gruodžio mėn. | 1991 m. sausio–birželio mėn. | 1997 m. liepos–gruodžio mėn. | 2005 m. sausio–birželio mėn. | 2015 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Liuksemburgo deleguotas Europos Komisijos narys yra Nicolas Schmitas, atsakingas už darbo vietas ir socialines teises.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Liuksemburge

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Liuksemburgo atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Liuksemburgui atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Liuksemburgas taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Liuksemburgo ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Liuksemburgas moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Liuksemburge

Liuksemburgo į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Liuksemburgui.