Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Varsova

Viralliset EU-kielet: puola

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: Puolan zloty (PLN). Puola valmistautuu ottamaan euron käyttöön.

Schengen: Schengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen

Tilastotietoa: Maantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Puola on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. Maa jakautuu 16 voivodikuntaan, jotka suurelta osin perustuvat historiallisiin alueisiin. Voivodikunnan tasolla hallinnosta vastaavat keskushallituksen nimittämä voivodikunnan johtaja, vaaleilla valittu aluevaltuusto ja sen valitsema aluehallitus.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Puolan talouden tärkeimmät toimialat vuonna 2018 olivat tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (26,2 %), teollisuus (25,6 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,0 %).

Puolan viennistä 80 % on EU:n sisäistä (Saksa 28 %, Tšekki 6 % ja Ranska 6 %); 3 % viennistä suuntautuu Venäjälle ja 3 % Yhdysvaltoihin.

Tuonnista puolestaan 69 % tulee muista EU-maista (Saksa 27 %, Alankomaat 6 % ja Italia 5 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (8 %) ja Venäjä (7 %).

Puola EU:ssa

Euroopan parlamentti

Puolalla on 52 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Puolan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Puolan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Puolan puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2011

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Puolasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Janusz Wojciechowski, jonka vastuualueena on maatalous.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Puolan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Puolalla on 21 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Puolalla on 21 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Puola pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Puola maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Puolan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2018:

  • Puolan saama EU-rahoitus: 16,350 miljardia euroa
    (rahoituksen osuus suhteessa Puolan bruttokansantuloon: 3,43 %)
  • Maksut EU:n talousarvioon: 3,983 miljardia euroa
    (maksujen osuus suhteessa Puolan bruttokansantuloon: 0,84 %)

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Puolassa

Puolan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Puolassa)