Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Lissabon

Viralliset EU-kielet: portugali

EU:n jäsenmaa: 1.1.1986 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 26.3.1995 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Portugali on puolipresidentiaalinen tasavalta. Sen hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti, jolla on valta nimittää pääministeri ja hallituksen muut jäsenet. Maa on hallinnollisesti jaettu 308 kuntaan ja 3 092 piiriin. Kansallisen hallituksen ohella kunnat ja piirit ovat maan alueellisen hallinnon toiminnalliset yksiköt.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Portugalin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (20,8 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (20,7 %) ja teollisuus (17,4 %).

Portugalin viennistä 71 % on EU:n sisäistä (Espanja 25 %, Ranska 14 % ja Saksa 12 %); 6 % viennistä suuntautuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja 5 % Yhdysvaltoihin.

Tuonnista puolestaan 75 % tulee muista EU-maista (Espanja 33 %, Saksa 13 % ja Ranska 7 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (5 %) ja Yhdistynyt kuningaskunta (3 %).

Portugali EU:ssa

Euroopan parlamentti

Portugalilla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Portugalin-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Portugalin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Portugalin puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 1992 | tammikuu–kesäkuu 2000 | heinäkuu–joulukuu 2007

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Portugalista Euroopan komission jäseneksi on valittu Elisa Ferreira, jonka vastuualueina ovat koheesio- ja uudistusasiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Portugalin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Portugalilla on 12 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Portugalilla on 12 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Portugali pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Portugali maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Portugalissa

Portugalin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Portugalissa)