Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

ACER

ACER pomaže u osiguravanju pravilnoga funkcioniranja europskoga tržišta plina i električne energije. Pruža podršku nacionalnim regulatornim tijelima u provedbi njihove regulatorne uloge na razini Europe te, prema potrebi, koordinira njihov rad.

Točnije, ACER:

  • nadopunjuje i koordinira rad nacionalnih regulatornih tijela
  • pomaže u oblikovanju pravila europske mreže
  • prema potrebi donosi obvezujuće pojedinačne odluke o uvjetima za pristup prekograničnoj infrastrukturi i za njezinu operativnu sigurnost
  • savjetuje europske institucije o pitanjima u vezi s električnom energijom i prirodnim plinom
  • prati unutarnje tržište električne energije i prirodnoga plina te izvješćuje o svojim saznanjima
  • u bliskoj suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima prati veleprodajno energetsko tržište radi otkrivanja i sprečavanja zlouporabe tržišta (tu je dužnost preuzeo 2012. u skladu s Uredbom EU-a br. 1227/2011 o integritetu i transparentnosti veleprodajnoga energetskog tržišta (REMIT).

Vidi također

"Tko je tko" imenik EU-a

Kontakt

Ime
Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
Internetska stranica
https://www.acer.europa.eu
E-adresa
Broj telefona
+386 8 205 34 00
Broj telefaksa
+386 8 205 34 13
Poštanska adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija