Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

ACER

ACER pomaga zagwarantować, by jednolity europejski rynek gazu i energii elektrycznej funkcjonował właściwie. Udziela wsparcia krajowym organom regulacyjnym w wykonywaniu ich funkcji regulacyjnych na poziomie europejskim i, w razie konieczności, koordynuje ich działania.

Główne zadania ACER:

  • wspomaganie krajowych organów regulacyjnych i koordynowanie ich pracy
  • pomoc w opracowywaniu unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania sieci
  • w stosownych przypadkach podejmowanie wiążących indywidualnych decyzji w sprawie zasad i warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej oraz warunków jej bezpiecznej eksploatacji
  • udzielanie porad instytucjom europejskim na temat kwestii związanych z energią elektryczną i gazem ziemnym
  • monitorowanie wewnętrznych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz przedstawianie wyników tego monitorowania
  • monitorowanie hurtowych rynków energii w celu wykrywania nadużyć na rynku i zapobiegania im w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi (uprawnienia nadane w 2012 r. na mocy rozporządzenia UE 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).

Zobacz również

Kto jest kim w UE

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Strona internetowa
https://www.acer.europa.eu
E-mail
Tel.
+386 8 205 34 00
Faks
+386 8 205 34 13
Adres pocztowy
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Słowenia