Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)

Agency for Support for BEREC - Logo

Преглед

 • Роля: предоставяне на професионална и административна помощ за Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
 • Директор: Ласло Игнеци
 • Създадена: 2010 г.
 • Брой служители: 27
 • Местоположение: Рига (Латвия)
 • Уебсайт:ОЕРЕС

Службата на ОЕРЕС е агенция на ЕС, която предоставя професионална и административна помощ на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.

С какво се занимава

ОЕРЕС има за цел последователното прилагане на съответното европейско законодателство, за да може ЕС да разполага с функциониращ единен пазар на електронни далекосъобщителни услуги.  

Тя предоставя съвети на европейските институции, при поискване и по своя собствена инициатива. ОЕРЕС се състои от така наречения Съвет на регулаторите. В състава на този орган влизат ръководителите на националните регулаторни органи във всяка страна от ЕС или определени от тях високопоставени представители.

Кой има полза от това

Целевата аудитория на ОЕРЕС са:

 • европейските, регионалните и националните институции в областта на електронните далекосъобщителни услуги;
 • предприятията и промишлените асоциации в сектора;
 • потребителите и асоциациите на потребители;
 • консултантските фирми, изследователите, мозъчните тръстове;
 • представителите на академичните среди.

 

Вижте също

Бюлетин

Съобщения за медиите

Работни места

Работна програма и доклад за дейността

Регистър на документите

Контакт

Име
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Уебсайт
http://berec.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Мобилен телефон
+371 66 117 560
Пощенски адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Лaтвия
Социални медии