Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Přehled

 • Úloha: Údaje z analýz střediska Cedefop se využívají při tvorbě politik zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu v EU
 • úřadující ředitelka: Mara Brugia
 • Rok zřízení: 1975
 • Počet zaměstnanců: 98
 • Sídlo: Soluň (Řecko)
 • Internetové stránky: Cedefop

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pomáhá koncipovat a provádět politiky EU zaměřené na odbornou přípravu. Monitoruje trendy na trhu práce a pomáhá Evropské komisi, členským státům, organizacím zaměstnavatelů a odborovým svazům upravovat vzdělávací programy podle potřeb na trhu práce.

Náplň činnosti

Cedefop je organizace EU, která sdružuje tvůrce politik, organizace zaměstnavatelů a odborové svazy, vzdělávací instituce, učitele, školitele a studenty všech věkových skupin – zkrátka všechny, co mají co do činění s odborným vzděláváním a přípravou.

Cedefop jako fórum působící na pomezí vzdělávacích systémů a pracovního procesu umožňuje zainteresovaným organizacím si předávat nápady a diskutovat o tom, jak v Evropě zlepšit odborné vzdělávání a odbornou přípravu. Poznatky, ke kterým dospěje, sdílí s politickými organizacemi a sociálními partnery v zemích EU a pomáhá jim využívat studijní a pracovní příležitosti.

Pro koho znamená přínos

Práce Cedefopu:

 • pomáhá mladým lidem začít profesní dráhu po dokončení studia
 • pomáhá osobám předčasně opouštějícím vzdělávací systém znovu se zapojit do vzdělávání a odborné přípravy
 • pomáhá nezaměstnaným nebo nedostatečně zaměstnaným dospělým osobám získat nové dovednosti a rekvalifikovat se
 • zajišťuje poradenské pracovníky, kteří mají zkušenosti s trhem práce v celé EU
 • pomáhá občanům EU přesouvat se mezi jednotlivými zeměmi a systémy i se svými dovednostmi
 • pomáhá zemím EU reformovat jejich učňovské vzdělávání
 • pomáhá evropským, národním a regionálním tvůrcům politik se kvalifikovaně rozhodovat, pokud jde o oblast poskytování odborného vzdělávání a odborné přípravy.

Viz také

Publikace

Akce

Aktuality

Tiskové zprávy

Údaje týkající se jednotlivých zemí

Kontakt

Jméno/Název
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Internetové stránky
http://www.cedefop.europa.eu/cs
E-mail
Telefonní číslo
+30 2310 490 111
Číslo faxu
+30 2310 490 049
Poštovní adresa
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Řecko
Sociální média