Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

logo of European Banking Authority

Informacje ogólne

 • Funkcja: stworzenie jednolitych ram regulacyjnych i nadzorczych dla sektora bankowego w całej UE
 • Przewodniczący: José Manuel Campa
 • Dyrektor wykonawczy: François-Louis Michaud
 • Rok powstania: 2011
 • Liczba pracowników: 208
 • Siedziba: Paryż (Francja)
 • Strona internetowa:EUNB

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest unijną agencją, której zadaniem jest wdrażanie standardowego zestawu przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE. Celem agencji jest stworzenie skutecznego, przejrzystego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych w UE.

Zakres działalności

 • Uczestniczy w tworzeniu wspólnego, standardowego zbioru przepisów odnoszących się do unijnego sektora bankowego, czyli jednolitego zbioru przepisów europejskich.
 • Ujawnia w sposób scentralizowany dane nadzorcze dotyczące banków w UE (w celu zwiększenia przejrzystości, dyscypliny rynkowej i stabilności finansowej w całej UE).
 • Wspiera współpracę organów krajowych w zakresie nadzoru nad grupami banków prowadzącymi działalność w więcej niż jednym kraju i prowadzi mediację w sprawach, które dotyczą więcej niż jednego kraju.
 • Wspiera tworzenie przejrzystego, nieskomplikowanego i uczciwego rynku z myślą o konsumentach korzystających z produktów i usług finansowych i gwarantuje uczciwe traktowanie i ochronę wszystkim konsumentom w całej UE.

Korzyści

 • Instytucjom UE
 • Przedsiębiorstwom i konsumentom w sektorze bankowym
 • Szeroko pojmowanej gospodarce UE.

Zobacz również

Aktualności i materiały prasowe

Sprawozdania roczne

Regulacje i polityka

Analiza ryzyka i dane

Informacje dla konsumentów

Oferty pracy

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Strona internetowa
https://www.eba.europa.eu/languages/home_pl/
E-mail
Tel.
+33 (0)1 86 52 70 00
Adres pocztowy
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Francja
Media społecznościowe