Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Tikkontrolla li l-fondi tal-UE jinġabru u jintużaw kif għandu jkun, u tgħin biex ittejjeb l-immaniġġjar finanzjarju tal-UE.
 • President: Tony Murphy
 • Membri: 1 minn kull pajjiż tal-UE
 • Stabbilita fi: 1977
 • Post: il-Lussemburgu
 • Sit webIl-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tħares l-interessi ta' dawk li jħallsu t-taxxi fl-UE. M’għandhiex setgħat legali, iżda taħdem biex ittejjeb l-immaniġġjar mill-Kummissjoni Ewropea tal-baġit tal-UE u tirrapporta dwar il-finanzi tal-UE.

X’tagħmel il-QEA?

 • tawditja d-dħul u l-infiq tal-UE, biex tara li l-fondi tal-UE jinġabru u jintefqu kif suppost, jiksbu valur għall-flus u jkunu ġustifikati
 • tikkontrolla kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li tittratta mal-fondi tal-UE – inklużi verifiki għall-għarrieda fl-istituzzjonijiet tal-UE (speċjalment fil-Kummissjoni), fil-pajjiżi tal-UE u fil-pajjiżi li jirċievu l-għajnuna mill-UE
 • tikteb is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet f'rapporti tal-awditjar, għall-Kummissjoni Ewropea u l-gvernijiet nazzjonali
 • tirrapporta suspetti ta' frodi, korruzzjoni jew attività illegali oħra lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)
 • tipproduċi rapport annwali għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE, li l-Parlament jeżamina qabel ma jiddeċiedi jekk japprovax il-mod kif il-Kummissjoni qed tmexxi l-baġit tal-UE
 • tagħti l-opinjoniesperta tagħha lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE dwar kif il-finanzi tal-UE jistgħu jiġu mmaniġġjati aħjar u jkunu iktar responsabbli lejn iċ-ċittadini

Hi tippubblika wkoll opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni preparatorja li tħalli impatt fuq l-immaniġġjar finanzjarju tal-UE, kif ukoll dokumenti ta’ pożizzjoni, eżamijiet u pubblikazzjonijiet ad hoc dwar kwistjonijiet ta’ finanzi pubbliċi tal-UE.

Biex tkun effettiva, il-Qorti għandha tkun indipendenti mill-istituzzjonijiet u l-korpi li tawditja. Għal dan l-għan, hija libera li tiddeċiedi dwar:

 • x’inhu li se tawditja
 • kif se tagħmel dan
 • kif u meta se tippreżenta s-sejbiet tagħha

Ix-xogħol ta' awditjar tal-Qorti jiffoka prinċipalment fuq il-Kummissjoni Ewropea – il-korp ewlieni responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. Iżda taħdem ukoll mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali, minħabba li l-Kummissjoni timmaniġġja l-biċċa l-kbira tal-fondi tal-UE (madwar 80%) b’mod konġunt magħhom.

Kompożizzjoni

Il-membri tal-Qortijinħatru mill-Kunsill, wara konsultazzjoni mal-Parlament, għal terminu ta' 6 snin li jista' jiġġedded. Huma jagħżlu wieħed minn fosthom bħala President għal terminu ta’ 3 snin (li wkoll jista’ jiġġedded).

Kif taħdem il-QEA?

Hija twettaq 3 tipi ta’ awditi:

 • Awditi finanzjarji – tivverifika li l-kontijiet jippreżentaw b'mod preċiż il-pożizzjoni finanzjarja preżenti, ir-riżultati u l-fluss tal-flus għas-sena.
 • Awditi ta' konformità – tivverifika li t-tranżazzjonijiet finanzjarji jsegwu r-regoli.
 • Awditi ta' prestazzjoni – tivverifika li l-fondi tal-UE jilħqu l-għan tagħhom bl-inqas riżorsi possibbli u bl-iktar mod ekonomiku.

Il-Qorti hija maqsuma fi gruppi ta' awditi msejħa “kmamar”. Dawn iħejju rapporti u opinjonijiet għall-membri tal-Qorti biex jadottawhom, u b'hekk isiru uffiċjali.

Il-QEA u int

Il-Qorti toffri traineeships.

Il-Qorti torganizza premju akkademiku għar-riċerka fis-settur pubbliku għal riċerka dwar l-awditjar fis-servizz pubbliku kull sentejn u tista' tapplika.

Aċċess għad-dokumenti

Aċċess għall-informazzjoni

Kalendarju tal-laqgħat tal-QEA

Aktar Informazzjoni

Il-Qorti tal-Awdituri – governanza

Min hu min

L-ipprogrammar finanzjarju u l-baġit tal-UE

Metodoloġiji tal-awditjar

Rapporti ta’ awditjar u opinjonijiet

Librerija tal-QEA

Żur il-Qorti tal-Awdituri

Impjiegi

Kuntatt

Isem
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)
Sit web
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx
Numru tat-telefown
+352 4398 1
Numru tal-faks
+352 4393 42
Indirizz postali
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Media soċjali