Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
European Central Bank - Logo

Pregled

 • Uloga: upravljanje eurom, održavanje stabilnosti cijena i provođenje gospodarske i monetarne politike EU-a
 • Predsjednica: Christine Lagarde
 • Članovi: predsjednik i potpredsjednik ESB-a te guverneri nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU-a
 • Godina osnivanja: 1998.
 • Mjesto: Frankfurt (Njemačka)
 • Internetske stranice: Europska središnja banka

Europska središnja banka (ESB) upravlja eurom te određuje i provodi gospodarsku i monetarnu politiku EU-a . Njezin je glavni cilj održati stabilnost cijena i time potaknuti gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Nadležnosti ESB-a

 • određuje kamatne stope  po kojima dodjeljuje zajmove komercijalnim bankama u europodručju (koje se naziva i eurozona) i tako upravlja količinom novca u optjecaju i inflacijom
 • upravlja deviznim pričuvama europodručja i kupnjom ili prodajom valuta radi održavanja ravnoteže deviznih tečajeva
 • osigurava da nacionalna tijela nadziru financijska tržišta i institucije te da platni sustavi funkcioniraju na djelotvoran način
 • jamči sigurnost i stabilnost europskog bankarskog sustava
 • izdaje odobrenja za izradu euronovčanica državama članicama europodručja
 • nadzire kretanja cijena i procjenjuje rizike za njihovu stabilnost.

Detaljan popis zadaća ESB-a

Sastav

Predsjednik ESB-a predstavlja Banku na europskim i međunarodnim sastancima na visokoj razini. ESB ima tri sljedeća tijela za donošenje odluka:

 • Upravno vijećeglavno tijelo za donošenje odluka.
  Sastoji se od Izvršnog odbora (vidjeti u nastavku) i guvernera nacionalnih središnjih banaka država članica europodručja.
 • Izvršni odborupravlja svakodnevnim radom ESB-a.
  Sastoji se od predsjednika i potpredsjednika ESB-a te četiri druga člana koje su na osmogodišnji mandat imenovali čelnici država članica europodručja.
 • Opće vijećeima savjetodavnu i koordinacijsku ulogu.
  Sastoji se od predsjednika i potpredsjednika ESB-a te guvernera nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU-a.

Kako funkcionira ESB?

ESB surađuje s nacionalnim središnjim bankama svih država članica EU-a. Oni zajedno čine Europski sustav središnjih banaka.

ESB vodi suradnju među središnjim bankama u europodručju. Ta se suradnja naziva Eurosustav.

Rad upravljačkih tijela

 • Upravno vijeće – procjenjuje gospodarska i monetarna kretanja, određuje monetarnu politiku europodručja i utvrđuje kamatne stope po kojima komercijalne banke mogu posuđivati od ESB-a.
 • Izvršni odbor – provodi monetarnu politiku, upravlja svakodnevnim radom, organizira sastanke Upravnog vijeća i izvršava ovlasti koje mu ono dodijeli.
 • Opće vijeće – pridonosi savjetodavnim i koordinacijskim aktivnostima te pomaže u pripremi za pristupanje novih država europodručja.

ESB i vi

Za tehničke ili promotivne informacije ESB-u se možete obratiti elektroničkom poštom.

Vidi također

Tko je tko

Euro

Nadzor banaka

Obrazovni materijali

Publikacije

Poslovi

Kontakt

Ime
Europska središnja banka (ESB)
Internetska stranica
Broj telefona
+49 69 13 44 0
Broj telefaksa
+49 69 13 44 60 00
Poštanska adresa
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Njemačka
Društvene mreže