Skip to main content
Agentur af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)

European Defence Agency - Logo

Oversigt

  • Rolle: EDA støtter europæiske samarbejdsprojekter inden for forsvaret og er et forum for de europæiske forsvarsministre.
  • Daglig leder: Jiří Šedivý
  • Medlemmer: 26 EU-lande (Denmark er ikke medlem)
  • Oprettet i: 2004
  • Antal medarbejdere: 140
  • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
  • Website: EDA

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) blev oprettet i 2004. Det hjælper sine 26 medlemslande (alle EU-lande med undtagelse af Danmark) med at udvikle deres militære ressourcer.

Det fremmer samarbejde, lancerer nye initiativer og udvikler løsninger for at forbedre forsvarskapaciteten. Det hjælper også interesserede medlemslande med at udvikle fælles forsvarskapaciteter.

EDA er det centrale element i udviklingen af den nødvendige kapacitet til at underbygge Unionens fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Agenturet ligger i Bruxelles og har omkring 140 ansatte. Det ledes af Josep Borrell, der er næstformand for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Hvad laver EDA?

EDA hjælper sine 26 medlemslande – alle EU-landende med undtagelse af Danmark – med at forbedre deres forsvarskapaciteter gennem europæisk samarbejde.

Det fungerer som en katalysator og facilitator for forsvarsministerier, der er villige til at samarbejde om fælles forsvarskapacitetsprojekter.

Agenturet er et europæisk knudepunkt for forsvarssamarbejde. Med dets ekspertise og netværk dækker agenturet et bredt spektrum inden for forsvarsområdet, bl.a.:

  • harmonisering af krav for at sikre de operationelle kapaciteter
  • forskning og innovation for at udvikle teknologidemonstratorer
  • uddannelse og øvelser i vedligeholdelse for at styrke den fælles sikkerheds-og forsvarspolitiks operationer.

EDA arbejder også på at styrke den europæiske forsvarsindustri og fungerer som facilitator og mellemled mellem militære interessenter i medlemslandene og EU's forsvarspolitikker.

I maj 2017 blev medlemslandene enige om at styrke agenturets rolle, bl.a. ved at gøre det til den centrale aktør for EU-støttede forsvarsrelaterede aktiviteter.

Hvem har gavn af EDA?

EU's medlemslande (med undtagelse af Danmark) har gavn af agenturets fleksible tilgang, der giver dem mulighed for at beslutte, hvor vidt de vil deltage, alt efter deres nationale forsvarsbehov.

Agenturet hjælper de europæiske forsvarsministre med at afhjælpe mangler i deres forsvarskapacitet eller -uddannelse.

EDA har også aftaler med visse lande uden for EU(Norge, Serbien, Schweiz og Ukraine).

Kontakt

Navn
Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)
Websted
https://www.eda.europa.eu/
Telefonnummer
+32 2 504 28 00
Faxnummer
+32 2 504 28 15
Postadresse
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles, Belgien
Sociale medier