Skip to main content
Agentschap van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Europees Defensieagentschap (EDA)

European Defence Agency - Logo

Overzicht

  • Taak: Het EDA ondersteunt gezamenlijke Europese defensieprojecten en dient als forum voor de Europese ministeries van defensie.
  • Directeur: Jiří Šedivý
  • Leden: 26 EU-lidstaten (Denemarken is geen lid)
  • Opgericht in: 2004
  • Aantal personeelsleden: 140
  • Locatie: Brussel (België)
  • Website: EDA

Het Europees Defensieagentschap (EDA) is in 2004 opgericht. Het helpt de 26 lidstaten (alle EU-landen behalve Denemarken) bij de ontwikkeling van hun militaire capaciteit.

Het stimuleert samenwerking, lanceert nieuwe initiatieven en draagt oplossingen aan ter verbetering van de defensiecapaciteit. Het helpt de lidstaten die daartoe bereid zijn, ook om de gemeenschappelijke defensiecapaciteit te ontwikkelen.

Het EDA vervult een cruciale rol bij de ontwikkeling van de capaciteit van de EU op het gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

Het EDA is gevestigd in Brussel en heeft ongeveer 140 personeelsleden. Het wordt geleid door Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Wat doet het EDA?

Het EDA ondersteunt zijn 26 lidstaten (alle EU-landen behalve Denemarken) bij het verbeteren van hun defensiecapaciteit via Europese samenwerking.

Het staat de ministeries van defensie bij die bereid zijn te werken aan gemeenschappelijke projecten op dit gebied.

Het agentschap is een Europese “hub” voor samenwerking inzake defensie. Dankzij zijn deskundigheid en netwerken kan het een breed defensiespectrum bestrijken, waaronder:

  • harmonisering van de vereisten voor operationele capaciteit
  • onderzoek en innovatie met het oog op technologische ontwikkeling
  • opleiding en oefeningen ter ondersteuning van operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Het EDA werkt ook aan de versterking van de Europese defensie-industrie en het bemiddelt tussen de militaire stakeholders van de lidstaten en het EU-beleid dat gevolgen heeft voor defensie.

In mei 2017 beslisten de lidstaten de opdracht van het agentschap uit te breiden, onder meer met het centraal beheer van door de EU gefinancierde defensieactiviteiten.

Wie is erbij gebaat?

Alle lidstaten van de EU (op Denemarken na) profiteren van de flexibele aanpak van het agentschap waardoor zij kunnen deelnemen overeenkomstig hun nationale defensiebehoeften.

Het helpt de Europese ministeries van defensie om lacunes inzake defensiecapaciteit en -opleiding aan te pakken.

Het EDA heeft ook overeenkomsten met landen buiten de EU (Noorwegen, Servië, Zwitserland en Oekraïne).

Contact

Naam
Europees Defensieagentschap (EDA)
Website
https://www.eda.europa.eu/
Telefoonnummer
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Postadres
Lakenweversstraat 17-23, 1050 Brussel, België
Sociale media