Skip to main content
Agencija za skupno zunanjo in varnostno politiko

Evropska obrambna agencija (EDA)

European Defence Agency - Logo

Pregled

  • Vloga: Evropska obrambna agencija (EDA) podpira evropske projekte sodelovanja v obrambi in je forum evropskih ministrstev za obrambo.
  • Izvršni direktor: Jiří Šedivý
  • Člani: 26 držav članic (Danska ni članica)
  • Leto ustanovitve: 2004
  • Število zaposlenih: 140
  • Lokacija: Bruselj (Belgija)
  • Spletno mesto: EDA

Evropska obrambna agencija (EDA) je bila ustanovljena leta 2004 in pomaga 26 državam članicam (vse države EU razen Danske) razvijati vojaške vire.

Spodbuja sodelovanje, daje pobude in uvaja rešitve za izboljšanje obrambnih zmogljivosti. Državam članicam, ki to želijo, pomaga vzpostavljati skupne obrambne zmogljivosti.

Agencija ima ključno vlogo pri razvijanju zmogljivosti, na katerih sloni skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije.

Evropska obrambna agencija s sedežem v Bruslju ima približno 140 zaposlenih in deluje pod vodstvom Josepa Borrella, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednika Evropske komisije.

Naloge

Evropska obrambna agencija podpira 26 držav članic – vse države EU razen Danske – in njihovo sodelovanje pri krepitvi obrambnih zmogljivosti.

Omogoča sodelovanje in povezuje ministrstva za obrambo tistih držav članic, ki so pripravljene sodelovati v skupnih projektih obrambnih zmogljivosti.

Agencija je „vozlišče“ evropskega obrambnega sodelovanja. S svojo strokovnostjo in mrežami opravlja širok razpon dela:

  • usklajevanje zahtev v zvezi z operativnimi zmogljivostmi
  • raziskovanje in inovacije na področju tehnoloških demonstratorjev
  • usposabljanje in vaje v podporo operacijam skupne obrambne in varnostne politike

Agencija si prizadeva okrepiti evropsko obrambno industrijo ter ima vlogo povezovalca oziroma stičišča deležnikov držav članic na področju obrambe in politik EU, ki zadevajo obrambo.

Maja 2017 so se države članice dogovorile, da okrepijo pristojnosti agencije, tako da deluje tudi kot centralni operater dejavnosti v zvezi z obrambo, ki jih financira EU.

Koristi

Državam članicam EU (EU27 razen Danske) je agencija s svojo prilagodljivostjo v pomoč pri odločanju o sodelovanju glede na njihove nacionalne obrambne potrebe.

Evropskim ministrstvom za obrambo pomaga odpravljati vrzeli v obrambnih zmogljivostih in usposabljanju.

Agencija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami zunaj EU(Norveško, Srbijo, Švico in Ukrajino).

Kontakt

Ime
Evropska obrambna agencija (EDA)
Spletna stran
https://www.eda.europa.eu/
Telefonska številka
+32 25042800
Številko telefaksa
+32 25042815
Poštni naslov
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17–23, 1050 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji