Skip to main content
Comhlacht de chuid an AE

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

European External Action Service - Logo

Forbhreathnú

 • Ról: Bainistíonn sí caidreamh taidhleoireachta an Aontais le tíortha eile lasmuigh den bhloc agus cuireann sí beartas eachtrach agus slándála an Aontais i gcrích
 • AntArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála: Josep Borrell
 • Bliain a bhunaithe: 2011
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh Gréasáin: An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 

Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh. Is é is aidhm di beartas eachtrach an Aontais a dhéanamh níos soiléire agus níos éifeachtaí, agus cur le tionchar domhanda an Aontais ar an gcaoi sin.

Cad a dhéanann SEGS?

 • Tacaíonn sí leis an Ard-Ionadaí AE  beartas eachtrach agus slándála an Aontais  a chur i gcrích
 • Bainistíonn sí caidreamh taidhleoireachta agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha le tíortha nach bhfuil san Aontas Eorpach
 • Oibríonn sí le seirbhísí taidhleoireachta na mBallstát, leis na Náisiúin Aontaithe agus le mórchumhachtaí eile.

Ar na samplaí praiticiúla tá an méid a leanas:

 • Ag cothú na síochána – trí thacaíocht pholaitiúil, eacnamaíoch agus phraiticiúil a thabhairt
 • Cinntíonn sí an tslándáil – faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta 
 • Dea-chaidreamh a chothú le comharsana béil dorais an Aontais Eorpaigh trí Bheartas Comharsanachta na hEorpa 
 • Forbairt agus cabhair dhaonnúil agus freagairt ar ghéarchéimeanna
 • Dul i ngleic le ceisteanna a bhaineann leis an athrú aeráide agus cearta an duine.

Comhdhéanamh

Is é ceannaire gnóthaí eachtracha an Aontais a stiúrann an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí – nó an tArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus Slándála. Tá sé comhdhéanta de:

Cén chaoi a n-oibríonn SEGS?

Tá an tArd-Ionadaí ina Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach freisin. Déanann sé ionadaíocht ar bheartas eachtrach agus slándála an Aontais ar fud an domhain, comhordaíonn sé obair an Choimisiúin Eorpaigh maidir le caidreamh seachtrach an Aontais agus bíonn sé ina chathaoirleach ar chruinnithe Airí Gnóthaí Eachtracha, Airí Cosanta agus Airí Forbartha. Is é an tArd-Ionadaí/Leas Uachtarán, mar aon leis na Ballstáit, a chuireann beartas eachtrach agus slándála an Aontais i bhfeidhm ag baint úsáide as acmhainní náisiúnta agus AE. Cuidíonn an méid sin le comhleanúnachas sa bheartas eachtrach a chinntiú ar fud an bhloic.

Lasmuigh dá theorainneacha, is iad na hoifigí sna tíortha féin a dhéanann ionadaíocht thar ceann an Aontais Eorpaigh – toscaireachtaí AE  –a bhfuil ról cosúil le hambasáid acu.

Tusa agus SEGS

Tá beartais agus cláir ghnóthaí eachtracha AE ann le tú a chosaint – mar shaoránach den Aontas – nuair atá tú lasmuigh de theorainneacha an Aontais agus cuireann siad deiseanna oideachais agus gairmréime ar fáil freisin.

Seo na rudaí is féidir a phlé le SEGS:

Teagmháil

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)