Skip to main content
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Apžvalga

 • Funkcija: Europos vaistų agentūra užtikrina žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų mokslinį vertinimą, priežiūrą ir jų saugumo stebėjimą Europos Sąjungoje.
 • Vykdomasis direktorius: Emer Cooke
 • Įsteigta: 1995 m.
 • Darbuotojų skaičius: 897
 • Vieta: Amsterdamą (Nyderlandai).
 • Interneto svetainė: EMA

Europos vaistų agentūra saugo ir puoselėja žmonių ir gyvūnų sveikatą: vertina ir stebi vaistus Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Veikla

Pagrindinė agentūros užduotis – stebėti vaistus ir išduoti leidimus juos pardavinėti Europos Sąjungoje. Bendrovės kreipiasi į ją dėl bendro leidimo ES prekiauti vaistais, kurį išduoda Europos Komisija. Gavusios leidimą jos gali prekiauti atitinkamu vaistu visoje ES ir EEE. Kadangi centralizuotos procedūros taikymo aprėptis plati, daugumai tikrai novatoriškų vaistų, kuriais prekiaujama Europoje, leidimus išduoda Europos vaistų agentūra.

Agentūra atlikdama savo užduotis:

 • palengvina vaistų kūrimą ir prieigą prie jų,
 • vertina leidimų prekiauti vaistais paraiškas,
 • stebi vaistų saugumą visu jų gyvavimo ciklu,
 • teikia informaciją sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams.

Kam tai naudinga?

Europos vaistų agentūros veikla naudinga:

 • pacientams,
 • sveikatos priežiūros specialistams,
 • akademinei bendruomenei,
 • farmacijos įmonėms,
 • vaistų kūrėjams,
 • sveikatos politikos formuotojams.

Teikdama mokslines rekomendacijas, vykdydama mokslinių rekomendacijų programą ir iniciatyvas, agentūra palengvina naujų vaistų mokslinius tyrimus ir skatina jų kūrimą; taip medicinos mokslo pažanga duoda realių rezultatų – sukuriami vaistai, duodantys realios naudos pacientams. Visų pirma, ji skatina vaistų vaikams ir vaistų nuo retų ligų kūrimą.

Papildoma informacija

Informacija apie žmonėms skirtų vaistų reglamentavimą

Informacija apie veterinarinių vaistų reglamentavimą

Partneriai ir tinklai

Leidiniai

Darbo galimybės

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
European Medicines Agency
Interneto svetainė
https://www.ema.europa.eu/en
Telefono numeris
+31 88 781 6000
Pašto adresas
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Nyderlandai
Socialiniai tinklai