Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

European Union Agency for Cybersecurity

Преглед

 • Роля: ENISA се стреми да бъде постигнато високо общо ниво на киберсигурност в цяла Европа.
 • Директор: Юхан Лепасар 
 • Основана през: 2004 г.
 • Брой служители: 106
 • Местоположение: Седалище в Атина с офиси в Ираклион и Брюксел
 • УебсайтENISA

ENISA допринася за политиката на ЕС в областта на киберпространството. Тя повишава доверието в цифровите продукти, услуги и процеси, като изготвя схеми за сертифициране на киберсигурността. Агенцията си сътрудничи с държавите и органите на ЕС и помага за подготовката за бъдещи киберпредизвикателства.

С какво се занимава

Агенцията работи с организации и предприятия с цел укрепване на доверието в цифровата икономика, повишаване на устойчивостта на европейската инфраструктура и като краен резултат — гарантиране на цифровата безопасност на гражданите на ЕС. Това се постига чрез обмен на знания, развитие на структурите и компетентността на персонала и повишаване на осведомеността. Актът на ЕС за киберсигурността консолидира работата на агенцията.

Кой има полза от това

ENISA работи основно в полза на публични организации:

 • органи, институции и децентрализирани органи и агенции на страните от ЕС
 • институции, агенции и други органи на ЕС

Агенцията също така подпомага:

 • сектора на ИТ (телекомуникационни компании, доставчици на интернет услуги и ИТ компании)
 • бизнес общността — особено малките и средните предприятия
 • експертите в областта на киберсигурността (напр. екипи за реагиране при инциденти в областта на киберсигурността)
 • представителите на академичните среди 
 • обществеността.

Допълнителна информация:

Публикации

Новини и съобщения за медиите

Работни места

Контакт

Име
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Уебсайт
http://www.enisa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 28 14 40 9711
Пощенски адрес
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Гъpция
Социални медии