Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Logo of European Training Foundation

Informacje ogólne

  • Zadania: ETF wspiera rozwój społeczny w krajach sąsiadujących z UE
  • Dyrektor: Cesare Onestini
  • Rok założenia: 1994
  • Liczba pracowników: 130
  • Siedziba: Turyn (Włochy)
  • Strona internetowa: ETF

W ramach unijnej polityki zewnętrznej Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) pomaga krajom sąsiadującym w jak najlepszym wykorzystaniu zdolności i umiejętności obywateli poprzez reformę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz rynku pracy.

Zadania

Fundacja wspiera rozwój społeczny w 29 krajach partnerskich (w Europie Południowo-Wschodniej i Turcji, Europie Wschodniej, krajach położonych w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i w Azji Środkowej). Pomaga w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie polityk i programów w celu:

  • promowania włączenia społecznego i mobilności społecznej
  • przeprowadzenia reform systemów kształcenia i szkolenia
  • lepszego dostosowania zdolności tych systemów do potrzeb rynku pracy.

Fundacja pomaga krajom partnerskim w opracowywaniu efektywnych i opartych na faktach strategii politycznych, które wspierają aktywność obywatelską i dobrostan społeczny, przyczyniają się do modernizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, a także dostosowują ofertę systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Fundacja wspiera również udzielanie przez UE pomocy krajom partnerskim polegającej na dostarczaniu specjalistycznej wiedzy na etapie przygotowania, realizacji, monitorowania i oceny działań UE oraz promowaniu dialogu politycznego.

Działalność fundacji opisano w dokumencie programowym .

Kto odnosi korzyści z działalności ETF?

Wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, którzy mają większe szanse na znalezienie pracy w swoim kraju pochodzenia, co sprawia, że w mniejszym stopniu dotykają ich problemy związane z wykluczeniem społecznym, ubóstwem i nielegalną migracją.

Kraje partnerskie, ponieważ zwiększa się ich dobrobyt i stabilność, co stwarza większe możliwości dla handlu i inwestycji.

Kraje UE, które mogą w lepiej uregulowany sposób rekrutować wykwalifikowanych pracowników, którzy przybywają do Europy, i dzięki temu zaradzić niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej, które powstały wskutek zmian demograficznych.

Zobacz również

Katalog publikacji

„Live and Learn”, czasopismo ETF

Wydarzenia

Oferty pracy

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Strona internetowa
https://www.etf.europa.eu/pl/translated-content/documents/
Tel.
+39 011 630 22 22
Faks
+39 011 630 22 00
Adres pocztowy
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Włochy
Media społecznościowe