Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Pregled

 • Uloga: prikupljanje, analiza i širenje informacija osobama koje rade u području sigurnosti i zdravlja na radu.
 • Direktorica: dr. Christa Sedlatschek
 • Godina osnivanja: 1994.
 • Broj zaposlenika: 67
 • Mjesto: Bilbao (Španjolska)
 • Internetska stranica: EU-OSHA

EU-OSHA radi na tome da europska radna mjesta budu sigurnija, zdravija i produktivnija, u korist poduzeća, zaposlenika i vlada. Agencija promiče kulturu sprečavanja rizika kako bi se poboljšali uvjeti rada u Europi.

Djelokrug

Korisnici

Cilj nam je poduprijeti:

 • tvorce politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini,
 • poduzeća, posebno mikropoduzeća i mala poduzeća,
 • zaposlenike i njihove predstavnike,
 • poslodavce,
 • stručnjake i istraživače u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • javnost EU-a.

Surađujemo s:

 • središnjim točkama i njihovim mrežama,
 • socijalnim partnerima,
 • nacionalnim vladama,
 • europskim institucijama, tijelima i odborima,
 • Odborom za zapošljavanje Europskog parlamenta,
 • glavnim upravama Europske komisije EMPL i GROW,
 • Europskom poduzetničkom mrežom u okviru EASME-a,
 • Vijećem EU-a,
 • velikim poduzećima i sektorskim savezima,
 • preventivnim službama,
 • istraživačima u području sigurnosti i zdravlja na radu,
 • inspektorima rada te
 • međunarodnim i regionalnim organizacijama.

Vidi također

Korporativna brošura

Višegodišnji strateški program za razdoblje 2021. – 2027. 

Instrumenti i publikacije

Medijski kutak

Mjesečni e-bilten

Radna mjesta

Kontakt

Ime
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Internetska stranica
https://osha.europa.eu/hr/
E-adresa
Broj telefona
+34 944-358-400
Broj telefaksa
+34 944-358-401
Poštanska adresa
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Španjolska
Društvene mreže