Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Agencija Euratoma

Agencija za opskrbu Euratoma

Euratom Supply Agency

Pregled

 • Uloga: održavanje redovite i sigurne opskrbe nuklearnim materijalom (rudama, sirovinama i posebnim fisibilnim materijalom) za sve korisnike u EU-u 
 • Glavna direktorica: Agnieszka Kazmierczak 
 • Godina osnivanja: 1960. 
 • Broj zaposlenih: 17
 • Lokacija: Luxembourg
 • Internetske stranice: Agencija za opskrbu Euratoma

Čime se bavi?

Agencija – službeno Agencija za opskrbu Europske zajednice za atomsku energiju – osnovana je na temelju Ugovora o Euratomu. Zove se i Agencija za opskrbu Euratoma (ESA).

Glavna je zadaća Agencije osigurati opskrbu nuklearnim materijalima i nuklearnim gorivom za sve korisnike u EU-u. Ona ispunjava potrebe komunalnih poduzeća koja proizvode nuklearnu energiju, istraživačkih reaktora, proizvođača medicinskih radioizotopa i nuklearnog opskrbnog lanca. 

ESA prati nuklearno tržište i upozorava na trendove koji predstavljaju prijetnju sigurnosti opskrbe EU-a nuklearnim materijalima za uporabu u proizvodnji električne energije i u druge svrhe. Može samostalno poduzeti mjere (npr. memorandum o razumijevanju sa SAD-om u pogledu dostupnosti specijaliziranih materijala i goriva za istraživanje i medicinsku uporabu) ili predložiti mjere Europskoj komisiji.

ESA je jedino tijelo koje može potpisati ugovore za opskrbu rudama, sirovinama i posebnim fisibilnim materijalima u EU-u te može odbiti sklopiti ugovor. Odluke Agencije koje se odnose na ugovor o opskrbi mogu se osporavati pred Komisijom kao sustav provjere i ravnoteže s obzirom na ovlasti Agencije. U nekoliko slučajeva žalbi na odluke Agencije Komisija je potvrdila te odluke i nije iskoristila svoje pravo veta. 

Tko ima koristi od toga?

 • Komunalna poduzeća u EU-u imaju koristi od sigurne opskrbe materijalima za proizvodnju energije.
 • Kućanstva i subjekti (poduzeća, škole, bolnice) u EU-u imaju koristi od nuklearne energije.
 • Liječnici i pacijenti nuklearne medicine imaju koristi od materijala potrebnih za opskrbu medicinskim radioizotopima.
 • Znanstvenici imaju koristi od nuklearnih materijala koji im omogućuju istraživanje. 
 • Sektori koji djeluju u području nuklearnih usluga i nuklearne medicine imaju koristi od dostupnosti materijala. 
 • Europska komisija ima koristi od stručnog znanja Agencije o tržištu nuklearnog gorivnog ciklusa.
 • Međunarodne organizacije (Međunarodna agencija za atomsku energiju, Agencija OECD-a za nuklearnu energiju) imaju koristi od stručnog znanja Agencije.

Kontakt

Ime
Agencija za opskrbu Euratoma
Internetska stranica
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-adresa
Broj telefona
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Poštanska adresa
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Luksemburg
Društvene mreže