Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Forbhreathnú

 • Ról: cuidíonn sé le húdaráis na mBallstát comhoibriú le chéile chun comhrac a chur ar choireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin
 • Stiúrthóir Riaracháin: Nick Panagiotopoulos
 • Na baill: Coláiste Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), aon bhall amháin as gach tír
 • Bliain a bhunaithe: 2002
 • Líon na mball foirne: 240
 • Suíomh: an Háig (an Ísiltír)
 • Suíomh gréasáin: Eurojust

Tacaíonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) leis an gcomhordú agus leis an gcomhar breithiúnach idir na húdaráis náisiúnta i gcomhrac na sceimhlitheoireachta agus na coireachta eagraithe tromchúisí, coireacht a fhágann a lorg ar níos mó ná aon Bhallstát amháin.

Gníomhaíochtaí

Cuidíonn sé le tíortha an Aontais comhrac a chur ar an sceimhlitheoireacht agus ar gcoireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin tríd an méid seo a dhéanamh:

 • imscrúduithe agus ionchúisimh a bhaineann le dhá Bhallstát ar a laghad a chomhordú
 • cúnamh a thabhairt coinbhleachtaí dlínse a réiteach
 • éascaíocht a dhéanamh do dhréachtú agus do chur i bhfeidhm ionstraimí dlí de chuid an Aontais, cuir i gcás barántais ghabhála Eorpacha agus orduithe sócmhainní a choigeartú agus a chalcadh.

Chuige sin, déanann Eurojust an méid seo:

 • cruinnithe comhordúcháin a reáchtáil
 • saineolaithe a chur ar fáil d'fhoirne comhpháirteacha um imscrúdú agus rannpháirteachas na saineolaithe sin sna foirne a mhaoiniú
 • ionaid chomhordúcháin a reáchtáil.

Ina cheann sin, tá sé ina óstach ag rúnaíochtaí na n-eintiteas seo: an Gréasán Breithiúnach Eorpach, an Líonra d'Fhoirne Comhpháirteacha um Imscrúdú, agus an Líonra um imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh i leith cinedhíothú, choireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh (an Líonra um Chinedhíothú).

Cé a bhaineann tairbhe as?

Is iad údaráis na mBallstát príomh-chomhpháirtithe Eurojust. Tugann Eurojust údaráis um fhorghníomhú an dlí agus ionchúisitheoirí i gceann a chéile agus cuireann sé ar a gcumas comhrac a chur ar choireacht eagraithe a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin.

Féach freisin

Eolas faoi Eurojust

Preaseisiúintí

Leabharlann na ndoiciméad

Poist

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)
Suíomh gréasáin
https://www.eurojust.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+31 70 412 50 00
Uimhir facs
+31 70 412 50 05
Seoladh poist
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, An Ísiltír