Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)

Eurojust logo

Forbhreathnú

 • Ról: cuidíonn sé leis na húdaráis náisiúnta comhoibriú le chéile chun comhrac a chur ar an sceimhlitheoireacht agus ar choireacht eagraithe thromchúiseach a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin
 • Stiúrthóir Riaracháin: Evert van Walsum
 • Comhaltaí: Coláiste Eurojust, ar a bhfuil comhalta náisiúnta amháin ó gach tír
 • Bliain a bhunaithe: 2002
 • An líon foirne: 270
 • Suíomh: An Háig (an Ísiltír)
 • Suíomh Gréasáin: Eurojust

Éascaíonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) an comhordú agus an comhar breithiúnach idir na húdaráis náisiúnta trí thacaíocht phraiticiúil a thabhairt d’ionchúisitheoirí sa chomhrac in aghaidh na coireachta tromchúisí trasteorann agus na sceimhlitheoireachta.

Gníomhaíochtaí

Cuidíonn Eurojust le Ballstáit an Aontais an sceimhlitheoireacht agus an choireacht eagraithe thromchúiseach a chomhrac trí roinnt seirbhísí a chur ar fáil, ar nós:

 • imscrúduithe agus ionchúisimh a bhaineann le dhá Bhallstát ar a laghad a chomhordú
 • cúnamh a thabhairt chun coinbhleachtaí dlínse a réiteach
 • éascaíocht a dhéanamh do dhréachtú agus do chur i bhfeidhm ionstraimí dlí de chuid an Aontais, ar nós barántas gabhála Eorpach, orduithe imscrúduithe Eorpacha agus orduithe nó deimhnithe sócmhainní a choigistiú agus a chalcadh.

Chuige sin, déanann Eurojust an méid seo:

 • reáchtálann sé cruinnithe comhordaithe
 • cuidíonn sé chun foirne comhpháirteacha imscrúduithe a bhunú agus a mhaoiniú
 • eagraíonn sé lárionaid chomhordaithe ina stiúrtar laethanta gníomhaíochta comhpháirtí i gcoinne líonraí coiriúla san fhíor-am
 • coinníonn sé líonra domhanda d’Ionchúisitheoirí Idirchaidrimh agus de Phointí Teagmhála ar bun trínar féidir dlínsí ar fud an domhain a rochtain.

Ina cheann sin, tá sé ina óstach ag rúnaíochtaí na n-eintiteas seo: an Gréasán Breithiúnach Eorpach; Líonra na Saineolaithe Náisiúnta maidir le Foirne Comhpháirteacha Imscrúdaithe; agus an Líonra maidir le cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh a imscrúdú agus a ionchúiseamh (an Líonra um Chinedhíothú). Sa bhreis air sin, tacaíonn Eurojust le grúpaí fócais d’ionchúisitheoirí speisialaithe i réimsí smuigleáil na n-imirceach agus na gáinneála ar dhaoine, agus cuireann sé roinnt clár agus tionscadal chun feidhme, ar nós Cheartas EUROMED, Thionscadal IPC, agus WB CRIM JUST.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Is iad na húdaráis náisiúnta príomh-chomhpháirtithe Eurojust. Tugann Eurojust ionchúisitheoirí, údaráis forfheidhmithe an dlí agus gníomhairí eile le chéile agus cuireann sé ar a gcumas dóibh an choireacht thromchúiseach trasteorann agus an sceimhlitheoireacht a chomhrac. Ar deireadh thiar, is iad saoránaigh an Aontais a bhaineann tairbhe as a chuid oibre, nó cuidíonn an obair sin chun Eoraip níos sábháilte a thógáil ar mhaithe le chách.

Tuilleadh eolais

Maidir le Eurojust

Preaseisiúintí

Foilseacháin

Poist

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil
Suíomh gréasáin
https://www.eurojust.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+31 70 412 50 00
Uimhir facs
+31 70 412 50 05
Seoladh poist
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, An Ísiltír