Skip to main content
Council of the European Union - Logo

In het kort

  • Rol: bepaalt het algemene politieke beleid en de prioriteiten van de EU
  • Leden: staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen, voorzitter van de Europese Raad, voorzitter van de Europese Commissie
  • Voorzitter: Charles Michel
  • Opgericht in: 1974 (informeel forum), 1992 (formeel statuut), 2009 (officiële EU-instelling)
  • Vestigingsplaats: Brussel (België)
  • Website:Europese Raad

In de Europese Raad komen de EU-leiders bijeen om de politieke agenda van de EU te bepalen. De Raad vertegenwoordigt het hoogste niveau van politieke samenwerking tussen de EU-landen.

De EU-leiders houden meestal om de drie maanden een top, onder leiding van een permanente voorzitter. De Europese Raad is een van de zeven officiële instellingen van de EU.

Wat doet de Europese Raad?

  • Beslist over het algemene beleid en de politieke prioriteiten van de EU, maar keurt geen wetten goed
  • Behandelt ingewikkelde of gevoelige zaken die niet kunnen worden opgelost op een lager regeringsniveau
  • Bepaalt het gemeenschappelijk internationaal en veiligheidsbeleid van de EU, en houdt daarbij rekening met strategische belangen en de gevolgen voor defensie
  • Nomineert en benoemt kandidaten voor enkele prominente EU-functies in onder meer de ECB en de Commissie

De Europese Raad kan:

Samenstelling

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-landen, de voorzitter van de Europese Raad, en de voorzitter van de Europese Commissie .

Hij wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter, die door de Raad zelf wordt gekozen voor een periode van twee en een half jaar. Die periode kan eenmaal worden verlengd. De voorzitter fungeert onder meer als vertegenwoordiger van de EU voor de buitenwereld.

Hoe werkt de Europese Raad?

De Raad vergadert gewoonlijk viermaal per jaar, maar de voorzitter kan extra vergaderingen bijeenroepen om dringende zaken te behandelen.

Besluiten worden gewoonlijk genomen bij consensus, maar soms ook bij unanimiteit of gekwalificeerde meerderheid. Alleen de staatshoofden en regeringsleiders kunnen stemmen.

De Europese Raad en u

Met algemene vragen over het werk van de Europese Raad kunt u terecht bij de dienst voorlichting.

Zie ook

De Europese Raad bezoeken

Vergaderkalender Europese Raad

Geschiedenis van de Europese Raad

Contact

Europese Raad

Website
Telefoonnummer
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Postadres
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, België
Sociale media