Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Pregled

  • Vloga: Določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije
  • Člani: voditelji držav ali vlad držav EU, predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije
  • Predsednik: Charles Michel
  • Ustanovitev: 1974 (neformalni forum), 1992 (formalni status), 2009 (uradna institucija EU)
  • Sedež: Bruselj (Belgija)
  • Spletišče:Evropski svet

V okviru Evropskega sveta se sestajajo voditelji EU in odločajo o politični usmeritvi EU. Organ predstavlja najvišjo raven političnega sodelovanja med državami EU.

Evropski svet je ena od 7 uradnih institucij EU. Deluje v obliki (običajno četrtletnih) srečanj na vrhu, kjer se sestajajo voditelji in voditeljice EU, predseduje pa mu stalna predsednica ali predsednik.

Delo Evropskega sveta

  • Odloča o skupni usmeritvi in političnih prednostnih nalogah EU – vendar ne sprejema zakonov.
  • Obravnava zapletena in občutljiva vprašanja, ki jih ni mogoče razrešiti na nižjih ravneh medvladnega sodelovanja.
  • Določa skupno zunanjo in varnostno politiko EU, pri čemer upošteva strateške in obrambne interese EU.
  • Imenuje kandidate na nekatere visoke položaje v EU, denimo v Evropski centralni banki in Komisiji.

Evropski svet lahko za posamezno vprašanje:

Sestava

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad vseh držav EU, predsednik Evropskega sveta in predsednik Evropske komisije .

Evropski svet skliče in mu predseduje njegov predsednik, ki ga izvoli sam Evropski svet za obdobje dveh let in pol (možno enkratno podaljšanje). Med drugim predsednica oz. predsednik zastopa EU v odnosih z zunanjim svetom.

Način dela Evropskega sveta

Evropski svet se običajno sestane 4-krat letno – vendar lahko pri nujnih zadevah predsednik skliče dodatna zasedanja.

Odločitve običajno sprejema s konsenzom – v nekaterih primerih tudi soglasno ali s kvalificirano večino. Glasujejo lahko le voditelji držav ali vlad.

Evropski svet in državljani

Splošna vprašanja o delu Evropskega sveta lahko zastavite njegovi službi za obveščanje javnosti.

Glej tudi

Obiščite Evropski svet

Koledar zasedanj Evropskega sveta

Zgodovina Evropskega sveta

Kontakt

Evropski svet

Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 281 61 11
Številko telefaksa
+32 2 281 69 34
Poštni naslov
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji