Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Översikt

  • Uppgift: Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar
  • Medlemmar: EU-ländernas stats- och regeringschefer, Europeiska rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande
  • Ordförande: Charles Michel
  • Inrättat: 1974 (informellt diskussionsforum), 1992 (formell status), 2009 (officiell EU-institution)
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • Webbplats: Europeiska rådet

I Europeiska rådet samlas EU-ledarna för att fastställa EU:s politiska agenda. Det är en av EU:s sju officiella institutioner och utgör den högsta nivån för medlemsländernas politiska samarbete. Minst en gång i kvartalet håller Europeiska rådet toppmöten som leds av en ständig ordförande.

 

Vad gör Europeiska rådet?

  • Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar, men stiftar inte lagar.
  • Hanterar komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.
  • Fastställer EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik mot bakgrund av EU:s strategiska och militära intressen.
  • Nominerar och utser personer till vissa EU-topposter vid t.ex. kommissionen och centralbanken.

För varje fråga kan Europeiska rådet alltid

Sammansättning

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, Europeiska rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande.

Det sammankallas och leds av sin ordförande, som väljs av Europeiska rådet för en period på två och ett halvt år. Perioden kan förnyas en gång. En av ordförandens uppgifter är att företräda EU i övriga världen.

Hur arbetar Europeiska rådet?

Det hålls toppmöten fyra gånger per år, men ordföranden kan kalla till extramöten om det behövs.

Europeiska rådet fattar i allmänhet sina beslut med konsensus, men i vissa fall även med enhällighet eller kvalificerad majoritet. Det är bara stats- och regeringscheferna som får rösta.

Vill du veta mer om Europeiska rådet?

Du kan ställa allmänna frågor om Europeiska rådets arbete till informationsavdelningen.

Tillgång till handlingar

Tillgång till uppgifter

Europeiska rådets möten

Ordförandens kalender

Möteskalender

Se också

Besök Europeiska rådet

Europeiska rådets historia

Rapporter, studier och broschyrer

Rådets bibliotek

Kontakt

Namn
Europeiska rådet
Webbplats
https://www.consilium.europa.eu/sv/
Telefon
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Postadress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien
Sociala medier