Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Eвропол)

Logo of European Police Office (Europol)

Преглед

 • Роля: Европол помага на националните правоприлагащи органи да се борят с тежката международна престъпност и тероризма.
 • Директор: Катерин Де Боле
 • Основана: 1999 г.
 • Брой на служителите: 900+ 
 • Местоположение: Хага (Нидерландия)
 • Уебсайт:Европол

Европейската полицейска служба (Европол) е правоприлагащата агенция на ЕС, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите органи в страните от Съюза.

С какво се занимава

Възползвайки се от централното си място в европейската архитектура на сигурността, Европол предлага уникална гама от услуги:

 • подкрепа за операции за правоприлагане на място
 • център на информация за престъпни дейности
 • център на експертен опит в правоприлагането.

В Европол работят около 100 криминални анализатори, които са сред най-добре обучените в Европа. Благодарение на това агенцията се отличава с една от най-високите концентрации на аналитични способности в ЕС. Анализаторите използват съвременни инструменти, за да подпомагат ежедневните разследвания на националните агенции.

За да даде на националните партньори по-задълбочен поглед към криминалните проблеми, пред които са изправени, Европол изготвя редовно дългосрочни анализи на престъпността и тероризма.

Кой има полза от това

 • Правоприлагащите агенции, които получават постоянна оперативна помощ.
 • Правителствените звена и частните компании, които работят в партньорство с Европол.
 • Страните от ЕС, подкрепяни в техните разследвания, оперативни дейности и проекти за справяне с криминални заплахи.

Вижте също

Публикации

Съобщения за пресата

Работни места

Контакт

Име
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Eвропол)
Уебсайт
Телефонен номер
+31 70 302 50 00
Факс
+31 70 345 58 96
Пощенски адрес
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Нидерландия
Социални медии