Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Fusion for Energy (F4E) - Logo

Преглед

 • Роля: управление на участието на ЕС в ITER и сътрудничество с Япония по научноизследователски проекти в областта на термоядрения синтез
 • Директор: Johannes Schwemmer
 • Създадено: 2007 г.
 • Брой служители: 446
 • Местоположение: Барселона (Испания)
 • Уебсайт: Ядрен синтез за енергия

С какво се занимава

F4E е организацията на ЕС, която управлява участието на Съюза в проекта ITER, целящ да демонстрира научната и технологичната осъществимост на енергията от ядрен синтез.

Една от основните задачи на F4E е да си сътрудничи с промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации с цел разработване и предоставяне на:

 • редица технологични компоненти;
 • инженерни услуги и услуги по поддръжка и подпомагане за ITER. 

ITER е създаден за изследване на ядрения синтез — процеса, захранващ слънцето и звездите. Целта е да се разработи безопасен, неограничен и екологосъобразен източник на енергия. ЕС поема почти половината от разходите за строителство, а другата половина се разпределя поравно между останалите 6 участници:

 • Китай
 • Япония
 • Индия
 • Република Корея
 • Руската федерация
 • САЩ.

Проектът е базиран във Франция

F4E подпомага научноизследователски инициативи в областта на ядрения синтез чрез Споразумението за по-широк подход, подписано с Япония. Неговата функция е да се подготви строителството на демонстрационни реактори за ядрен синтез (DEMO). 

Кой има полза от това

 • Обществеността в ЕС — чрез по-богат устойчив енергиен микс;
 • Промишлеността, малките и средните предприятия и научноизследователските организации в Европа — благодарение на активна конкуренция на бъдещия пазар за енергия от ядрен синтез;
 • Европейската конкурентоспособност — благодарение на стимулите за иновациите, растежа, знанията и заетостта;
 • Европейският енергиен съюз и неговото международно влияние.

Вижте също

Бюлетин

Акценти

Годишен доклад

Информационни листовки

Брошури

Контакт

Име
Ядрен синтез за енергия (F4E)
Уебсайт
http://fusionforenergy.europa.eu
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 93 320 18 00
Факс
+34 93 320 18 51
Пощенски адрес
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Иcпaния
Социални медии