Skip to main content
EU’s interinstitutionelle tjenestePublikationskontoret

Den Europæiske Unions Publikationskontor

Publications Office of the European Union logo

Overblik

  • Rolle: At understøtte EU-politikker og tilbyde publikationstjenester til EU's institutioner, organer og agenturer.
  • Generaldirektør: Hilde Hardeman
  • Etableret i: 1969
  • Antal ansatte: 615
  • Lokation: Luxembourg
  • WebstedDen Europæiske Unions Publikationskontor

Hvad tilbyder det

Den Europæiske Unions Publikationskontor er den officielle udbyder af publikationstjenester til alle EU's institutioner, organer og agenturer. Det gør kontoret til det centrale adgangspunkt til EU-lovgivning, publikationer, åbne data, forskningsresultater, udbudsmeddelelser og anden officiel information. 

Den Europæiske Unions Publikationskontors mission er at støtte EU-politikker og gøre et bredt udvalg af information offentligt tilgængelig i form af lettilgængelige og genanvendelige data. Det overordnede mål er at fremme gennemsigtighed, økonomisk aktivitet og udbredelse af viden.

Hvem nyder godt af dette?

Den Europæiske Unions Publikationskontor primære målgruppe er offentligheden (privatpersoner og virksomheder) 

Takket være vores arbejde er et bredt udvalg af officiel EU-information tilgængelig for offentligheden i form af data, der er lette at søge efter, lettilgængelige, interoperable og kan genanvendes (FAIR data), hvilket er afgørende i den moderne datastyrede økonomi. Den Europæiske Unions Publikationskontor støtter dermed gennemsigtighed, økonomisk aktivitet, udvikling af moderne teknologier, såsom kunstig intelligens, og adgang til viden i almindelighed. 

Det betyder, at vi spiller en væsentlig rolle inden for adskillige af EU's politiske prioriteter: Demokrati, økonomi og digital omstilling.

Læs mere

EUR-Lex – Adgang til Den Europæiske Unions lovgivning

Ted – Offentlige udbud i Den Europæiske Union

CORDIS – EU-finansierede forskningsprojekter og resultaterne heraf

EU Whoiswho – Den Europæiske Unions officielle vejviser

Den europæiske dataportal – Information om den offentlige sektor indhentet fra offentlige dataportaler i hele EU

Undervisning vedrørende tilgængelighed

Kontakt

Navn
Den Europæiske Unions Publikationskontor
Websted
https://op.europa.eu/da/home
Telefonnummer
+352 29 291
Postadresse
2 rue Mercier, 2985. Luxembourg, Luxembourg
Sociale medier