Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh

Scagadh de réir

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh (51)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
European Commission - Logo
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Déanann gníomhaireacht feidhmiúcháin an Choimisiúin Bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a chuidíonn le gnólachtaí beaga gan a n-acmhainn iomaíochta a chailleadh agus ar na cláir a bhaineann le taighde, comhshaol, fuinneamh agus an tionscal iascaireachta.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh

European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
An Bheilg

Single Resolution Board
  • Gníomhaireacht dhíláraithe

Cruthaíonn an Bord Réitigh Aonair rialacha caighdeánacha, nósanna imeachta caighdeánacha agus socruithe praiticiúla le haghaidh réitigh banc san Aontas Eorpach.

Suíomh gréasáin
https://www.srb.europa.eu/en
Seoladh

Treurenberg 22
1049 An Bhruiséil
An Bheilg

Clean Aviation Joint Undertaking
  • Comhghnóthas an AE

Déanann an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan forbairt ar theicneolaíochtaí nuálacha chun astaíochtaí CO2 ó aerárthaí agus chun leibhéil torainn a laghdú.

Suíomh gréasáin
https://www.clean-aviation.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 52
Seoladh

Clean Aviation Joint Undertaking White Atrium Building TO56
1049 Bruxelles/An Bhruiséil
An Bheilg

  • Comhghnóthas an AE

Leis an gComhghnóthas um Shliseanna, treisítear neamhspleáchas straitéiseach an Aontais in earnáil na gcomhpháirteanna leictreonacha agus na gcóras leictreonach.

Suíomh gréasáin
https://www.chips-ju.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
00 32 2 221 81 02
Seoladh

Áras White Atrium Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60
1060 Bruxelles/An Bhruiséil
An Bheilg

Logo of European Environment Agency
  • Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil faisnéis neamhspleách ar fáil do na Ballstáit faoi fhorbairt agus glacadh na mbeartas comhshaoil, agus faoi chur chun feidhme agus measúnú na mbeartas sin.

Suíomh gréasáin
https://www.eea.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+ +45 33 36 71 00
Seoladh

Kongens Nytorv 6
1050 København K
An Danmhairg

European Commission - Logo
  • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Is comhlacht a chuireann maoiniú ar fáil don taighde agus don nuálaíocht í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde. Déanann sí deontais taighde an Aontais Eorpaigh a bhainistiú.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh

European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
An Bheilg

Logo of European Medicines Agency (EMA)
  • Gníomhaireacht dhíláraithe

Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach sláinte an duine agus sláinte na n-ainmhithe a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht agus faireachán ar chógais san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://www.ema.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+31 88 781 6000
Seoladh

Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
An Ísiltír

Logo of European Union Agency for Railways (ERA)
  • Gníomhaireacht dhíláraithe

Tá sé d’aidhm ag Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh córas iarnróid an AE a fheabhsú trí chomhchaighdeáin theicniúla agus sábháilteachta a fhorbairt ar fud an AE.

Suíomh gréasáin
https://www.era.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+33 3 27 09 65 00
Seoladh

120 rue Marc Lefrancq
59300 Valenciennes
An Fhrainc