Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh

Scagadh de réir

Cuardaigh na hinstitiúidí agus na comhlachtaí uile de chuid an Aontais Eorpaigh (51)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

EISMEA

Déanann gníomhaireacht feidhmiúcháin an Choimisiúin Bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a chuidíonn le gnólachtaí beaga gan a n-acmhainn iomaíochta a chailleadh agus ar na cláir a bhaineann le taighde, comhshaol, fuinneamh agus an tionscal iascaireachta.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

acer

Oibríonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ar mhaithe le margadh fuinnimh atá níos iomaíche, níos éifeachtúla agus níos sláine.

Suíomh gréasáin
https://www.acer.europa.eu
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+386 8 205 34 00
Seoladh
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, An tSlóivéin
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

An Bord Réitigh Aonair (BRA)

Cruthaíonn an Bord Réitigh Aonair rialacha caighdeánacha, nósanna imeachta caighdeánacha agus socruithe praiticiúla le haghaidh réitigh banc san Aontas Eorpach.

Suíomh gréasáin
https://www.srb.europa.eu/en
Seoladh
Treurenberg 22, 1049 An Bhruiséil, An Bheilg
 • Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

Leis an gComhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha, daingnítear neamhspleáchas straitéiseach an Aontais in earnáil na gcomhpháirteanna leictreonacha agus na gcóras leictreonach.

Suíomh gréasáin
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
00 32 2 221 81 02
Seoladh
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/an Bhrúiséil, An Bheilg
 • Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan

Déanann an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan forbairt ar theicneolaíochtaí nuálacha chun astaíochtaí CO2 ó aerárthaí agus chun leibhéil torainn a laghdú.

Suíomh gréasáin
https://www.clean-aviation.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 52
Seoladh
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/An Bhruiséil, An Bheilg
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA)

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil faisnéis neamhspleách ar fáil do na Ballstáit faoi fhorbairt agus glacadh na mbeartas comhshaoil, agus faoi chur chun feidhme agus measúnú na mbeartas sin.

Suíomh gréasáin
https://www.eea.europa.eu/ga
Uimhir ghutháin
+45 33 36 71 00
Seoladh
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, An Danmhairg
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais TF ar mhórscála i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA)

an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais TF ar mhórscála i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA)

Suíomh gréasáin
https://www.eulisa.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, An Eastóin
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (REA)

Is comhlacht a chuireann maoiniú ar fáil don taighde agus don nuálaíocht í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde. Déanann sí deontais taighde an Aontais Eorpaigh a bhainistiú.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

Déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach sláinte an duine agus sláinte na n-ainmhithe a chosaint agus a chur chun cinn trí mheastóireacht agus faireachán ar chógais san Aontas.

Suíomh gréasáin
https://www.ema.europa.eu/en
Uimhir ghutháin
+31 88 781 6000
Seoladh
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, An Ísiltír
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

an Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

Tá sé d’aidhm ag Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh córas iarnróid an AE a fheabhsú trí chomhchaighdeáin theicniúla agus sábháilteachta a fhorbairt ar fud an AE.

Suíomh gréasáin
https://www.era.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+33 3 27 09 65 00
Seoladh
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, An Fhrainc
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

An Lárionad Eorpach Faireacháin um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

Cuireann an EMCDDAfaisnéis neamhspleách ar fáil don AE maidir le drugaí agus andúil i ndrugaí ionas gur féidir le reachtóirí beartais éifeachtacha maidir le drugaí a tharraingt suas.

Suíomh gréasáin
https://www.emcdda.europa.eu/index_en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+351 21 121 02 00
Seoladh
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, An Phortaingéil