Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Dunaj

Uradni jezik(i) EU: nemščina

Država članica EU: od 1. januarja 1995

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 1. decembra 1997

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Avstrija je zvezna parlamentarna republika s predsednikom vlade – kanclerjem – in predsednikom države. Državo sestavlja 9 zveznih dežel (Bundesländer). Izvršilno oblast imata tako deželna kot zvezna vlada. Zvezni parlament je dvodomen: spodnji dom (Nationalrat) je neposredno izvoljen, zgornji dom (Bundesrat) izvolijo deželni parlamenti.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Avstrije leta 2020 so bili industrija (21,4 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,4 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,6 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 69 % celotnega avstrijskega izvoza (Nemčija 30 %, Italija 6 % in Francija 4 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 6 % in v Švico 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 77 % (Nemčija 41 %, Italija 6 % ter Češka in Nizozemska vsaka 4 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Švice 5 % in iz Kitajske 4 %.

Avstrija v EU

Evropski parlament

Iz Avstrije prihaja 18 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o avstrijskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Avstriji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politik se redno udeležujejo predstavniki avstrijske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Avstrijsko predsedovanje Svetu:

julij–december 1998 | januar–junij 2006 | julij–december 2018 |

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Avstrija, je Johannes Hahn. Pristojen je za proračun in upravo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Avstriji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Avstrija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Avstrija ima 12 predstavnikov v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Avstrije z institucijami EU potekajo tudi prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga avstrijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se avstrijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Avstrija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Avstriji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Avstrija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Avstriji – prejemnici sredstev EU.